Детски ясли

Размер на шрифта: A A A Назад

Детска ясла №1 "Бургаско детство"

Детска ясла №1 "Бургаско детство"

Ул.”Цар Симеон I” №5
Директор Антоанета Кисьова
Телефон Директор:056/  846 110
е-mail: [email protected]

Детска ясла №1 е организационно обособена структура  за отглеждане и възпитание на деца  до 3- годишна възраст. Първата ясла на град Бургас с дългогодишна история и традиции.. Разположена е в централната градска част на ул.”Цар Симеон I” № 5. Сградата е  с уникална архитектурна стойност, паметник на културата, строена през 20-те години на миналия век. Първоначално е била частна собственост. Интересен момент от историята на имота е, че през 1934 г в сградата се помещава  първата детска забавачница на италиански език в Бургас. Между първите записани бургаски деца е и  Апостол Карамитев.

През 1959 година сградата  е одържавена и предоставена на министерството на народното здраве (тогава). Масивната двуетажна къща, застроена на 224 кв.м, заедно със застроено и незастроено дворно място от 401 кв.м., е пригодена за нуждите на детско заведение, съгласно действащите нормативни документи. Дълги години сградата е частна държавна собственост. Едва през 2008 година, имота е деактуван в полза на Община Бургас и придобива статут на публична общинска собственост.   Основният  външен ремонт през лятото на 2009 година, връща блясъка на красивата къща. На 04.12.2014 г, в чест на празника на Бургас – Св. Николай Чудотворец”, Детска ясла 1 получава името „Бургаско детство”, от обичаната ни певица Тони Димитрова.

Децата са разпределени в три групи, за тях се грижат медицински сестри, педагог, детегледачки.

Мисията на Детска ясла 1”Бургаско детство” е да подпомага родителите при отглеждането и възпитанието на децата им през ранното детство-от 1 до3 години, чрез качествени грижи и педагогическо взаимодействие.

Целите на детското заведение са създаване на условия за нормално психическо и физическо развитие и възпитание на децата чрез:

  • Организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата,
  • Осигуряване на здравословно хранене, отговарящо на физиологичните норми на съответната възрастова група
  • Организиране и провеждане на дейности, свързани с физическото и психическото укрепване на децата, формиране на здравно- хигиенни и културни навици, както и първоначална социализация.
  • Осигуряване на условия, които да ограничат заболявания и при децата и настъпването на злополуки.

Основен приоритет е опазване здравето и живота на децата, безблезнена адаптация, създаване на положителни емоции у децата.

Фейсбук страница: www.facebook.com/Детска-Ясла-1-Бургаско-детство-700637070049029/

 

Детска ясла №3

Детска ясла №3

ул."Сан Стефано" №42
Директор П.Николова
Телефон Директор: 056 541191
Телефони Канцелария: 056 541121
Е-mail: [email protected]

Детска ясла №3 е общинска структура за отглеждане и възпитание на деца до 3г.

Служители : мед.сестри, детегледачки, педагог
Здравословно хранене
Капацитет на ДЯ №3 - 6 групи, 150 деца

Детска ясла №3

Детска ясла №5 "Щурче"

Детска ясла №5 "Щурче" лого.jpg

ж.к."Лазур" до бл.24
Директор Шенай Лилова
Телефон Директор: 056/83-20-81
e-mail: [email protected]

Детска ясла 5  е построена през 1972г.Намира се в комплекс „Лазур“ на 300м от Морската градина.Сградата е двуетажна масивна със сутерен.През 2003г. тя приема името „Щурче“.В яслата работят общо 28 души персонал, като  от тях 1 директор, 1 педагог, 10 медицински сестри, 1 домакин и 15 души помощен персонал.

ГРУПИ: Детска ясла 5“Щурче“ има четири  самостоятелни групи като към всяка от тях има оборудвана площадка за игра на открито .При подходящи атмосферни условия,заниманията  се провеждат навън.

ПЕРСОНАЛ: Персоналът е квалифициран, мотивиран и отговаря на  очакванията на родителите за отглеждане и възпитание на деца до 3 годишна възраст.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се грижим за поверените ни деца с любов и внимание и да осигурим подходяща атмосфера за нормалното психическо и физическо развитие.

ЗАНИМАНИЯ: Обучението и възпитанието на децата се провеждат от медицинска сестра и педагог.Игрите са под формата на организирани занимания,включващи: развитие на движенията, моториката,емоционално-социално развитие,  изобразителната дейност.

 Най-значимият резултат от развитието на детето до третата година е овладяването на говора, а развитието на паметта подпомага развитието му.

 НАШАТА ЗАДАЧА: За нас всяко дете е уникално и неповторимо! Поради това  подхода към всяко дете е индивидуален.За нас е важна комуникацията и връзката с родителите – те получават ежедневна  информация ,относно престоя на  детето в детската ясла , за да могат да са спокойни.

За повече информация посетете:   http://www.qsla5-burgas.com

Детска ясла №5