Дейности

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол №10/27.05.2004 г.; по т.7, Протокол №20/24.02.2005 г.; по т.2, Протокол №44/30.01.2007 г.; по т.51, Протокол №10/19.06.2008 г.; по т.4, Протокол №13/28.06.2016 г.; по т.8, Протокол №37/30.01.2018 г.; изм. с Решение №2189/19.02.2018 г. по адм. дело №901/2017 г. на Върховен административен съд на Република България

ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обществен посредник
Община Бургас

Тел: 056/846037
пл. Тройката, Културен дом на НХК, ет.II, ст. Е 2.5
e-mail: [email protected]

Работно време: 08.00 - 17.00 часа.
Приемно време за граждани: всеки вторник, сряда и четвъртък 10.00 - 16.00 часа след предварително записване на тел.056 846042 или 056 846037.

/По договорка възможни часове извън този график. Консултации по телефона и e-mail/
*** Необходимо е да оставяте валиден телефон и e-mail за обратна връзка.

ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. София, ул. "Джордж Вашингтон" № 22
тел. 02/ 810 6955; 02/ 980 9510
факс 02/810 6963

e-mail: [email protected]
www.ombudsman.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

1 Avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France
тел. + 33 (0) 388 17 23 13
факс + 33 (0) 388 17 90 62
e-mail: [email protected]
www.ombudsman.europa.eu