Договори по чл. 14 ал. 5 от ЗОП

70-00-700/2/19.02.15 г.

Осигуряване на преводачески услуги, свързани с дейностите на Община Бургас, включително по проекти с европейско финансиране, включващи писмен и устен (симултанен и консекутивен), превод от български на чужд език и обратно. При необходимост превор от английски на друг чужд език и обратно.

ДОГОВОР №70-00-6204(4)/07.11.2014г

Упражняване на авторски надзор и контрол на изпълнение на проекта по част Конструктивна за обект:"Аварийно конструктивно укрепване на Храм."Св.Св. Кирил и Методий", гр. Бургас."

Договор № 70-00-5648-(2)/24.10.2014