Дружество на българските фантасти "Тера фантазия"-Бургас

"Тера фантазия" - Бургас

www.terra-fantasy.info

Дружеството на българските фантасти "Тера фантазия" е  сдружение, учредено от група бургаски писатели-фантасти през октомври 2009 г. в град Бургас. Регистрирано е от БОС на  22 февруари 2010 г. Дружеството е отворено към автори от всички жанрове и възрасти, творящи в направлението «фантастика». Като единствено в България сдружение на фантастите, към него се приобщават и автори от цялата страна. В сдружението участват както утвърдени творци, така и млади, стартиращи в жанра автори.

Председател:
Атанас Славов - фантастолог, писател, съставител на сборници, издател

Координатор:
Емануил Арнаудов - мениджър културни дейности, продуцент
тел/факс.: 056 530 823, тел: 0877 656 775 , e-mail: [email protected]

Въпреки краткото си съществуване, дружеството развива сериозна творческа и организационна дейност.

Още с учредяването си /2009 г/, във връзка с Празника на Бургас през декември с.г., «Тера фантазия» стартира ежегоден Национален младежки литературен конкурс на фантастична тематика  - "Миналото, настоящето и бъдещето на град Бургас, бургаския залив, екологията и морето".

Съвместно  с Клуба по фантастични изкуства:

-  обяви Второто издание на Националния конкурс за фантастични изкуства "Тера фантазия". Конкурсът се провежда през година - I-во издание 2008 г.

/Творби за конкурса  могат да се изпращат до 30 юни 2010 г. на e-mail:[email protected]/

- откри изложба от компютърни графики и рисунки с фантастична тематика

-  проведе атрактивно откриване на  "Фант-фент  сезон`2010". 

 От 13 юни до 13 юли 2010 г.,  съвместно с Клуба за фантастични изкуства, стартира  второто издание на единствения в България

ФЕСТИВАЛ НА ФАНТАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА "ТЕРА ФАНТАЗИЯ"