Екип

Дирекция „Стратегическо развитие“

Мая Русева - директор на дирекция "Стратегическо развитие"

Отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции“

Величка Великова - началник-отдел

Ивайло Трендафилов - главен експерт

Мариела Гъркова - главен експерт

Камер Ахмедов - главен експерт

Георги Сакалиев - главен експерт

Боян Попункьов - главен експерт

Кира Данабашева - старши експерт

Отдел „Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие“

Антония Дякова - началник-отдел

Зоя Стоянова - главен експерт

Елена Иванова - главен експерт

Малина Стоянова - главен експерт

Йоана Ангелов - главен експерт

Веселина Димитрова - юрисконсулт

Красимир Червенков - младши експерт

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Управител: Ана Янчева 

Експерти:  ([email protected]
Венцислава Цветкова  - Експерт "Комуникация и информация"
Теодора Божилчева - Експерт "Логистика и информация"
Станимира Господинова - Експерт "Информационно обслужване и услуги"

Адрес: гр. Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" №28, ет. 1
Телефон: 056/82 61 36
Мобилен телефон: 0875 109 587

 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Ръководител Проект: Петя Бакалова +359 879 017 662
Експерт Финанси: Свилен Георгиев
e-mail: [email protected]

Адрес: гр. Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" №28

 

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС

Управител: Даниела Иванова-Алексиева моб: +359 888 225 390
e-mail: [email protected] [email protected]