ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДНО БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Размер на шрифта: A A A Назад
Неделя, 3 Декември 2023
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДНО БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Бургас стартира изпълнението на проект „Прилагане на природно базирани решения за устойчиво управление и опазване на околната среда“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”.

Проектното предложение е насочено към популяризиране на биоразнообразието в Черно море и опазване на околната среда чрез прилагане на природно базирани модели за устойчиво управление на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“. 

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Надграждане на Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ с обособяване и благоустрояване на мултифункционална зона с пространство за занимания на открито – детски атракцион, посветен на темата за морската флора и фауна и рибарския занаят, площи за рекреация, паркова мебел и озеленяване;
♦ Прилагане на нов образователен интерактивен подход за подобряване на информираността на най-малките по темите за биоразнообразието на Черно море, вредите от човешката дейност и адаптация към настъпващите климатични промени. Целевите групи са чуждестранни и български туристи и гости на града: деца, младежи и възрастни от бургаски регион, местно население.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:
√  Подобряване на туристическите услуги предлагани на територията на града чрез предлагане на нов туристически продукт;
√  Подобряване информираността сред подрастващите за биоразнообразието в Черно море и опазване на околната среда;
√  Стимулиране природосъобразно ползване и опазване ресурсите на околната среда;
√  Насърчаване развитието на устойчив туризъм.

За изпълнението на проекта е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.126-0002-C01/МДР-ИП-01-98/30.11.2023 г.

Бюджет на проекта: 391 071.69 лв. с ДДС - БФП

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014–2020 г. /ПМДР/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 117 Последна промяна: 13:33:23, 19 януари 2024