Екологични инициативи

Размер на шрифта: A A A Назад
ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА…

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ (RedMarLitter)

Интернет страница на проекта: www.redmarlitter.eu Акроним на проекта: RedMarLitter Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на…

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

Интернет страница на проекта: www.connectingnature.eu Акроним на проекта: CONNECTING NATURE Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове. Например гр. Генк, Белгия…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели: ► Осигуряване на условия за подготовка…

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В…

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.wms.burgas.bg Обща цел: Подобряване на процеса за ефективното управление на риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомагане на усилията на местната власт в процеса на адаптиране към климатичните промени. Основни дейности: ♦ Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните…

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ…

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА (ФИЕСТА)

Интернет страница на проекта: www.fiesta-audit.eu Обща цел: Целта на проект ФИЕСТА е повишаване на информираността на семействата с деца и социално слаби хора за възможните начини на спестяването на енергия у дома, чрез промяна на ежедневните им навици и употреба на енергийно ефективни електродомакински уреди и системи за охлаждане/отопление. Основни…

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЕУТРОФИКАЦИЯТА И…

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЕУТРОФИКАЦИЯТА И ШУМОВИТЕ СМУЩЕНИЯ В МОРСКИТЕ ВОДИ (MARLEN)

Проект се изпълнява от Община Бургас в партньорство с "Институт по океанология" при БАН и Басейнова Дирекция Черноморски регион - Варна. Главната цел на проекта е да бъдат създадени инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с трите основни области на…

ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И…

ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ (4GREENINN)

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта Специфични цели: ► повишаване на местния капацитет…

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ…

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.air.burgas.bg Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез прилагане на мерки, които да ограничат изпускането на вредни емисии във въздуха. Статус: Приключил Постигнати резултати: √ закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух. Мобилната лаборатория дава възможност да се…

ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД-МОДЕЛ НА МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД-МОДЕЛ НА МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Проектът има за цел изграждането на система за отдаване на велосипеди под наем, която да създаде подходящи условия за връзка между отделните квартали на гр. Бургас. Дейности: ♦ създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем на 16 ключови места в града, поставяне на общо 200 стоянки със заключващ…