Електронни услуги

Електронни услуги за предстоящите избори, предоставяни от Община Бургас

Електронни услуги за изборите, предоставяни от Община Бургас.са с номера от 68 до 73
Услугите са публикувани на адрес: 
https://auslugi.com/public/home/burgas/index