ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Електронни услуги за предстоящите избори, предоставяни от Община Бургас

Електронни услуги за изборите, предоставяни от Община Бургас са с номера от 1 до 8.
Услугите са публикувани на адрес: 
https://auslugi.com/public/home/burgas/index