Енергийна ефективност

Размер на шрифта: A A A Назад
ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА…

ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕТСКА ЯСЛА №3, ГР. БУРГАС

Обща цел: Основната цел на проекта е да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас. Специфични цели: ► Да се намали потреблението на конвенционална енергия чрез изграждане…

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА…

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 22 ЗОНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГЛАВНИТЕ ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД БУРГАС

Основната цел на проекта е  да се подобри енергийната ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура.   Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на следните специфични цели: ► Да се намали енергийното потребление и зависимост от енергийни доставчици, чрез прилагане…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ТД НА НАП-БУРГАС (УЛ. "ЦАР ПЕТЪР" №5Б)

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "B" в сграда на ТД на НАП, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5Б. В проекта са идентифицирани и следните специфични цели: ► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС-ЕТАП 2

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас: ► Ефективно използване на…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА РСПБЗН-БУРГАС

Основна цел: Повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "В" в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас. За постигане на основната цел на проектното предложение са дефинирани следните специфични цели: ► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградите на…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС НА УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за: √ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на "B"; √ Спестяване на 1 153 128 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 60,4%; √ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас: ► Ефективно използване на…

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ…

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. БУРГАС, Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Интернет страница на проекта: www.energygrants-burgas.eu Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен и споделяне на добри европейски практики. Специфични цели: ► подмяна на…

РЕГИОНИ С ПАСИВНИ СГРАДИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ…

РЕГИОНИ С ПАСИВНИ СГРАДИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (PASSREG)

Цели на проекта: ► да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони; ► да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници; ► анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури; ► адаптация на успешни модели към различните регионални условия; ► разработване и популяризиране…