МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 22 ЗОНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГЛАВНИТЕ ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД БУРГАС

Понеделник, 17 Май 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
Ул_Христо Ботев_2.JPG
Основната цел на проекта е  да се подобри енергийната ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура.
 
Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на следните специфични цели:
► Да се намали енергийното потребление и зависимост от енергийни доставчици, чрез прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и постигане на енергийни и финансови спестявания;
► Да се повиши експертния капацитет в областта на енергийната ефективност и управление на енергията, чрез обмен на знания и опит между норвежкия партньор и Община Бургас;
► Да се повиши обществената информираност на всички заинтересовани страни по отношение на управление на енергията и приноса и въздействието на помощта на страните донор.
 
Статус: изпълнява се (02.03.2021г.-02.09.2022г.)
 
Очаквани резултати:
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:
√ подобрена енергийна ефективност на уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас,;
√ спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.
√ намалена консумация на енергия - 1 123 038 kWh/г.
√ спестени финансови средства на обща стойност 197 048,25 лева годишно;
√ повишено качество на живот и информираност на гражданите.
 
Партньор по проекта: Норск Енерджи
 
Бюджет на проекта: 2 004 498.00 лв. с ДДС, от които БФП  1 173 498.00 лв., собствено финансиране от Община Бургас 831 000.00 лв.
 
ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-C01
 
Продължителност: 18 месеца
 
Финансиране: Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на ФМ на ЕИП
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 870 Последна промяна: 15:47:04, 17 май 2021