Краткосрочна (2020-2022 г.) и Дългосрочна (2021 - 2030 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас

Понеделник, 1 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Файлове:

Решение на ОбС-Бургас по т.13 / Протокол №18 (21.12.2020 г.)

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2020 – 2022 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2021 – 2030 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1274 Последна промяна: 15:12:22, 11 март 2021