Опера и балет

23 май 2019 - 23 май 2019

Симфоничен концерт

21 май 2019 - 21 май 2019

"Бал в Савоя"-оперета

18 май 2019 - 18 май 2019

Матине-концерт

20 април 2019 - 20 април 2019

"Шумла полка"-мюзикъл

12 април 2019 - 12 април 2019

"Дон Жуан" - опера

11 април 2019 - 11 април 2019

"ПАТИЛАНЦИ"-МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦА

06 април 2019 - 06 април 2019

"Палячи"-опера