Опера и балет

31 август 2018 - 31 август 2018

"Пепеляшка"-Балет

28 август 2018 - 28 август 2018

"Турандот"-опера

25 май 2018 - 25 май 2018

"Графиня Марица"-оперета

20 декември 2017 - 20 декември 2017

Балет "Лешникотрошачката"

17 декември 2017 - 17 декември 2017

Спектакъл на "FLEXX BALLET"

30 ноември 2017 - 30 ноември 2017

"Виенска кръв"-оперета

24 ноември 2017 - 24 ноември 2017

"Басисимо"-оперен концерт