Община Бургас ви кани на ХЕПЪНИНГ на 18 април 2018 година

Община Бургас ви кани на ХЕПЪНИНГ на 18 април 2018 година

Файлове и ресурси


18 април 2018 13:36 - 18 април 2018 13:36

ДЕО и групите STIFF BONES, NEVERMIND, ПАВЕЛ И ДАНИЕЛА,
ще Ви забавляват на площад „Тройката”, гр. Бургас

Начало: 16:30ч.

В началото на хепънинга ще бъдат обявени победителите в Ученическия конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос”

____________________________________________________________________________________________________

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 „ Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В началото на хепънинга ще бъдат обявени победителите в Ученическия конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос”
www.eufunds.bg

свали като pdf последна промяна: 2019-03-13 10:15:55