ПРОГРАМА НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО" И ГАЛЕРИЯ "ГЕОРГИ БАЕВ" (ОБНОВЕНА)

ПРОГРАМА НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО" И ГАЛЕРИЯ "ГЕОРГИ БАЕВ"  (ОБНОВЕНА)

13 април 2023 08:58 - 20 април 2023 23:58

13 АПРИЛ /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/

Фотоизложбата „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба абстрактна живопис
Автор: Марияна Добрева
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

14 АПРИЛ / ВЕЛИКИ ПЕТЪК/

Фотоизложбата „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

15 АПРИЛ / ВЕЛИКА СЪБОТА/

Фотоизложбата „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

16 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/

Фотоизложбата „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

17 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Фотоизложбата „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Концерт на Смесен хор «Родна песен» към Община Бургас
и Вокална формация «Морски песъчинки» с Диригент Милена Добрева
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1, от 18:00 часа
Вход свободен

17 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Концерт на Смесен хор «Родна песен» към Община Бургас
и Вокална формация «Морски песъчинки» с Диригент Милена Добрева
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1, от 18:00 часа
Вход свободен

18 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба Равновесие на Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев „от 14:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, откриване от 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

19 АПРИЛ /СРЯДА/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев „от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

„Wine Gogh” Рисуване с вино
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 18:30 часа до 22:30 часа
За записване: 0889444819

20 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

21 АПРИЛ /ПЕТЪК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Национално състезание за млади инструменталисти «Музиката на Европа»
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1 от 8:00 часа до 19:30 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

„Wine Gogh” Рисуване с вино
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 18:30 часа до 22:30 часа
За записване: 0889444819

22 АПРИЛ /СЪБОТА/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Международен конкурс за немска и австрийска музика «MAGIC»
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1, от 8:00 часа до 16:00 часа
Вход свободен

Представяне на книгата „Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр.)“ 
Автор: доц. д-р Даниела Стоянова
Модератор: проф. Д-р Мира Маркова
Зала „Георги Баев“, ет. 0, от 16:30 часа 

Художествено ателие с ръководител Митко Иванов
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, ет. 1, от 10:00 часа до 18:00 часа
За записване: 0887882890

Художествено ателие „Цветно” с ръководител Таня Стоянова
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 10:30 часа до 12:30 часа
За записване: 0889444819

23 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

Художествено ателие „АртТворя” с ръководител Силвия Инджова
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 10:00 часа до 14:00 часа
За записване: 0896822643

24 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 10:00 часа до 16:00 часа
Вход свободен

25 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 10:00 часа до 12:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Клавирен концерт на Ема Янчева
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1 от 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

„Wine Gogh” Рисуване с вино
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 18:30 часа до 22:30 часа
За записване: 0889444819

26 АПРИЛ /СРЯДА/

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 14:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

ПРОЛЕТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДАНЪЦИ И МИТА
на СУ «Св. Климент Охридски»
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1 от 9:00 часа до 17:00 часа
Вход след регистрация на https://springtaxacademy.com/#

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

„Wine Gogh” Рисуване с вино
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 18:30 часа до 22:30 часа
За записване: 0889444819

27 АПРИЛ ЧЕТВЪРТЪК

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

ПРОЛЕТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДАНЪЦИ И МИТА
на СУ «Св. Климент Охридски»
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1, от 9:00 часа до 15:00 часа
Вход след регистрация на:https://springtaxacademy.com/#

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

28 АПРИЛ ПЕТЪК

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино“

Изложба „Frau Arhitekt“
Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба „Госпожо архитект“
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

Изложба «Равновесие»
Автор: Полина Валецкая
Зала "Христо Фотев", ет. 0, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход свободен

40-та Регонална конференция на археолозите в Югоизточна България
Зала „Петя Дубарова“, ет. 1 от 11:00 часа до 19:30 часа
Вход свободен

Представяне на книгата „Пясъчни ветрове”
Автор: Хайри Хамдан 
С участието на дервиша Васил Тосев
Зала „Георги Баев“, ет. 0, от 18:00 часа
Вход свободен

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 17:00 часа
Вход с билети

„Wine Gogh” Рисуване с вино
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 18:30 часа до 22:30 часа
За записване: 0889444819

29 АПРИЛ СЪБОТА

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

Лекция на тема: „Стоическият дух и философски талант на 
Димитър Михалчев“ 
Лектор: д-р Пеньо Костадинов
Зала „Георги Баев“, ет. 0, 16:00 часа до 18:00 часа

Постоянна експозиция Георги Баев
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, от 10:00 часа до 18:00 часа
Вход с билети

Художествено ателие с ръководител Митко Иванов
Галерия „Георги Баев“, Зала 2, ет. 1, от 10:00 часа до 18:00 часа
За записване: 0887882890

Художествено ателие „Цветно” с ръководител Таня Стоянова
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 10:30 часа до 12:30 часа
За записване: 0889444819

30 АПРИЛ НЕДЕЛЯ

Фотоизложба „Цветовете на мъглата”
Алея пред КЦ „Морско Казино

Художествено ателие „АртТворя” с ръководител Силвия Инджова
Галерия „Георги Баев“, Зала 1, ет. 0, от 10:00 часа до 14:00 часа
За записване: 0896822643

Свали като PDFСвали като PDF Последна промяна: 2023-04-21 10:44:00