ФОНД "КУЛТУРА"

Електронна система за кандидатстване по Фонд "Култура"

Адресът на електронната система по Фонд "Култура" е https://www.culturefundburgas.bg

Първа сесия

Първата сесия за кандидатстване по Фонд "Култура" на Община Бургас приключва на 18 февруари, в 23:59 часа. Всички създадени проекти в системата на фонда трябва да бъдат публикувани до този час.

Заявлението, с получения идентификационен номер от системата, заедно с прилежащите по проекта декларации ще се приемат в деловодството на Община Бургас до 17:00 часа на 21 февруари. До същия час ще се приемат и ръкописите по Направление 4 в отдел "Култура", ул. "Шейново" 24, ет.3, стая 325.

Общински фонд „Култура“ разпределя средства по 6 направления:

-Нови фестивали и други културни събития
-Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концертни и други събития от културния календар на Община Бургас
-Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този правилник и вече представени пред публика
- Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология/или култура/ и краезнание
-Подпомагане заснемането на кинопродукции, филми (игрални, документални) и ТВ сериали на територията на Община Бургас
- Мобилност - осигуряване на средства за транспорти разходи на артисти, творчески формации и произведения на изкуството

За направления 1, 4, 5 и 6 Комисията за оценка на проектите включва и временни членове – експерти в сферата на културата, представители на държавни и/или общински културни институции.

Проектите се приемат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Чрез нея ще става и отчитането.

Проектите ще се оценяват по точкова система, за всяко направление са посочени конкретни критерии.