Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Бургас

Моля, отговорете на всеки един от следните въпроси коректно така, както Вие мислите.
Всички полета са задължителни!
Компетентност
Отношение към гражданите