Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте"