Годишни доклади за за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване

Годишен доклад за за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023 г.

Годишен доклад за за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022 г.

Годишен доклад за за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021 г.

Годишен доклад за за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г.