Годишна общинска план-програма на БДП

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2022Г.

Приложение № 3 (съответстващ на Образец № 5.1 от Плана за действие към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г.) ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА     Безопасна Универсална Мобилност       ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА…

Прочетете повече