Годишни общински доклади по БДП

ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА 2021г.

Образец 3.1   ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВA, ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА   ДАБДП   Безопасна Универсална Мобилност       ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП   РАЗДЕЛ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Община:       Бургас Населени…

Прочетете повече