График за продаване на талони за Детска млечна кухня по филиали

Размер на шрифта: A A A Назад

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

....

чл. 24, ал. 12

Освобождаване от такси за детска кухня имат следните категории деца:
-деца сираци и полусираци;
-деца-близнаци
-деца, на които и двамата родители са редовни студенти;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 70 % или над 70%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с един неизвестне родител по акт за раждане.

чл.24, ал. 13 (нова, Протокол №17/18.12.2012 г.) Децата, ползващи  преференции по ал. 12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие, че заплащат пълната стойност на дневната такса.

...

ГРАФИК ЗА ПРОДАВАНЕ НА КУПОНИ В ДЕТСКА КУХНЯ

ГРАФИК ЗА ПРОДАВАНЕ НА КУПОНИ В ДЕТСКА КУХНЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ДЕТСКА КУХНЯ

Документи за записване на Детска кухня могат да бъдат подавани в централния ни офис на бул. "Стефан Стамболов" №74 от 08.00 ч. до 10.30 ч. и от 13.30 ч. до 14.30 ч. и във всеки пункт за раздаване на храна, в рамките на работното му време.

Пунктовете за раздаване на храна на Детска млечна кухня към Община Бургас:

1. ул. "Цар Симеон І" № 111 - всеки първи понеделник от месеца

2. к/с "Братя Миладинови" - всеки втори и четвърти понеделник от месеца

3. ДМК-ул. "Сан Стефано" № 58 - всеки трети петък от месеца

4. ул. "Георги С. Раковски" - всяка първа и трета сряда от месеца

5. Хепи - всеки първи петък и трети понеделник от месеца 

6. Славейково пазарче - всеки първи и трети вторник от месеца

7. к/с "Зорница" бл. 47 - всеки втори и четвърти вторник от месеца

8. к/с "Изгрев" бл. 15 - всеки първи и трети вторник от месеца

9. к/с "Изгрев" бл. 28 - всеки втори и четвърти четвъртък от месеца

10. к/с "Славейков" бл. 13 - всеки първи и трети чътвъртък от месеца

11. к/с "Славейков" бл. 38 - всяка втора и четвърта сряда от месеца

12. к/с "Меден Рудник" бл. 482 - всеки втори и четвърти понеделник от месеца

13. к/с "Меден Рудник", Хлебозавода - всеки първи и трети понеделник от месеца

 

Работно време на централния офис на бул. "Стефан Стамболов" 74 е:

Всеки работен ден от 08.00 ч. до 10.30 ч. и от 13.30 ч. до 14.30 ч. 

Ползващите безплатно услугите на на ДМК си полуават купоните по график, който им е направен индивидуално от служителите на централния офис на бул. "Стефан Стамболов" № 74.