Графици на редовните заседания на ОбщКБДП

ГРАФИК ЗА 2024Г.

Актуализация  към 8.2.2024г. ГРАФИК НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 Г.       ЗАСЕДАНИЯ ЗА 2024 г. 1-во тримесечие 2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 22.02.2024г. 11.04.2024г. 29.08.2024г. 24.10.2024г. 27.06.2024г. 28.11.2024г.   Забележка: Съгласно чл.14, ал. 1 от Правилата за дейността…

Прочетете повече

ГРАФИК ЗА 2023Г.

ГРАФИК НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2023 Г.       ЗАСЕДАНИЯ ЗА 2023 г. 1-во тримесечие 2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 26.01.2023г. 30.03.2023г. 31.08.2023г. 19.10.2023г. 01.06.2023г. 23.11.2023г.           Забележка: Съгласно чл.14, ал. 1 от Правилата за…

Прочетете повече

ГРАФИК ЗА 2022Г.

ГРАФИК НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2022 Г.       ЗАСЕДАНИЯ ЗА 2022 г. 1-во тримесечие 2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 27.01.2022г. 27.04.2022г. 01.09.2022г. 20.10.2022г. 17.06.2022г. 01.12.2022г.           Забележка: Съгласно чл.14, ал. 1 от Правилата за…

Прочетете повече