Лечебни заведения за болнична помощ (болници)


Адрес:бул."Ст.Стамболов" 73 
Телефон: 056/810547
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 570

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 20
Гастроентерология 2
Ендокринология 4
Кардиология 4
Анестезиология 18
Клинична хематология 1
Детски болести 20
Инфекциозни болести 7
Нервни болести 12
Нефрология 2
Пневмология 1
Ревматология 1
Трансфузионна хематология 2
Спешна медицина 7
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 13
Хирургия 22
Неврохирургия 4
Урология 5
Ортопедия и травмат. 11
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 3
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 6
Клинична патология 1
Съдебна медицина 3
Други 2


Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73 (в сградата на МБАЛ-Бургас-стария корпус, срещу Спешен център)
Телефон: 056 / 89 38 60; 056/89 38 61; 056/89 38 62
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:33
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 7
Анестезиология 5
Хирургия 3
Образна диагностика 2
Други 6


 

Адрес на лечебното заведение:
България, гр. Бургас 8000, комплекс "Меден Рудник" зона А,
e-mail:[email protected]
тел.: Регистратура
• стационарен-056 999 980;
• мобилен-0892 222 800;
• национален-0700 89088

Информация за лекарите , работещи в лечебното заведение

 

 

специалности

брой лекари

1

Вътрешни болести

5

2

Гастроентерология

3

3

Кардиология

5

4

Анестезиология

8

5

Неонатология

1

6

Детски болести

3

7

Нервни болести

4

8

Пневмология

1

9

Трансфузионна хематология

1

10

Спешна медицина

1

11

Акушерство и гинекология

8

12

Гръдна хирургия

3

13

Хирургия

6

14

Неврохирургия

2

15

Урология

2

16

Ортопедия и травматология

5

17

Ушно гърлени болести

4

18

Клинична лаборатория

1

19

Образна диагностика

2

20

Клинична патология

1

21

Специализанти

10

22

Други

13

 

общо за ЛЗ:

89

Информация за отделенията, брой разкрити легла и нива на компетентност

Отделение

Брой легла

Ниво на компетентност

Акушерство и гинекология

28

Второ

Неонатология

13

Второ

ОАИЛ

9

Трето

УНГ

16

Второ

Хирургия

34

Трето

Гръдна хирургия

12

Трето

Неврология

20

Второ

Неврохирургия

10

Второ

Вътрешни болести

20

Второ

Кардиология

30

Трето

Педиатрия

20

Второ

Ортопедия

18

Трето

Спешна медицина

3

Първо

 

 


Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ Бургас е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови и неврологични заболявания с клиники и отделения по кардиохирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, обща хирургия, обща кардиология, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина. Болницата разполага с клиники и отделения с най-високо ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти.

Разположена върху 15 000 кв.м разгъната застроена площ, с 9 надземни и 2 подземни етажа, болницата е с капацитет от 330 легла, като разполага с 14 операционни зали (една хибридна и една с бипланов ангиограф), роботизирана кардиохирургия, 2 компютърни томографа, 2 рентгенови апарата, 1 ядрено-магнитен резонанс от последно поколение, реанимация с 34 легла и 12 приемни лекарски кабинета. Лабораторният блок включва клинична и микробиологична лаборатория.

В „Сърце и Мозък“ Бургас е изградена електронна сървърна система PACS, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген) и предоставяща възможност на лекарите за бързи и точни терапевтични решения в операционните зали. Интегрираната софтуерна система предоставя възможности за получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на онлайн дистанционни кардиохирургични консултации по време на отдалечени ангиографски изследвания.

Осигурени са възможности за постоянно мониториране на жизнените показатели на пациентите, видео свиждания, облекчен достъп за хора с двигателни проблеми, отлични битови условия, персонални диети и 8 реанимобила.

Структура:

Отделения в лечебното заведение:

Отделение по образна диагностика. Специалистите в отделението работят с висококачествено оборудване и извършват КТ диагностика на сърце, коронарни съдове, главен мозък, бял дроб, коремни органи и други. Специализираният софтуер позволява прецизна визуализация на изследвания като аортография, ангиография на мозъчни съдове, периферни артерии, бял дроб и други. Специалистите назначават подходящо лечение и проследяват неговият ефект.

Отделение по кардиология. Отделението е тясно специализирано в лечението на хронични и остри сърдечносъдови заболявания. Осъществяват се всички необходими изследвания, неинвазивни диагностични методи, на базата на които специалистите ще добият представа за структурата и функцията на сърцето. В отделението се приемат както планови пациенти, така и нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Отделение по кардиохирургия. Отделението предоставя иновативни възможности и методи за кардиохирургични интервенции, както и лечение на сърдечносъдови заболявания.

Отделение по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация. С цел диагностика и лечение, в отделението се извършват инвазивни процедури и се поставят електрокардиостимулатори. Процедурите се осъществяват в катетеризационна лаборатория с необходимата апаратура. Приемат се планови и спешни пациенти.

Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение. Отделението предлага денонощна специализирана, планова и спешна медицинска помощ. Извършват се анестезиологични консултации, процедури от различно естество за подготовка на пациентите, приемат се тежко болни, провежда се лечение при критични ситуации, както и на пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи след операция.

УМБАЛ "Сърце и мозък", гр. Бургас, е високо ценено лечебно заведение, което разполага с модерна база, предлага отлични условия за профилактика и лечение, предоставя качествено административно обслужване на пациентите и професионално отношение от специалисти и персонал.


"Специализирана болница за рехабилитация -Бургаски минерални бани " ЕАД
ЕИК 102659833
Адрес на управление: гр.Бургас, ул."Иван Богоров" №19

Адрес за кореспонденция:
гр.Бургас - 8124
БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Телефон: 056/55 23 78; 056/55 23 22; 0888 207 523
Факс: 056/ 55 23 21
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:125
email: [email protected]


Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 4
Гастроентерология 2
Анестезиология 4
Клинична хематология 1
Кожни болести 1
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 2
Клинична лаборатория 2
Образна диагностика 4
Клинична патология 2
Лъчелeчение 3
Нуклеарна медицина 1


Адрес: бул.Димитър Димов /Панорамен път
Телефон: 056875040; 056875050
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 77
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 3
Кардиология 1
Анестезиология 5
Детски болести 2
Нервни болести 5
Физикална медицина 1
Хирургия 6
Урология 3
Ортопедия и травмат. 3
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 3
Микробиология 1
Клинична патология 1


Адрес: кв."Ветрен", ул."Ал.Стамболийски" 55
Телефон: 056/896262
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 129

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 6
Анестезиология 4
Детски болести 5
Нефрология 2
Акушерство и гинекология 9
Хирургия 5
Ортопедия и травмат. 4
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 2


Адрес: к-с "Зорница" срещу бл.15
Телефон: 056865730;   056877960
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:14
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Хирургия 4
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 1


Адрес: к-с Славейков №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859850; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:13

Специалности Брой лекари
Кардиология 1
Анестезиология 2
Очни болести 7

Медицински центрове (поликлиники)


Адрес: ул."Шар планина" 38
Телефон: 056/547515, Факс: 056/547515
Дейност: извънболнична помощ
Предмет на дейност: Акушерство и гинекология


Адрес: ул."Раковска" 40
Телефон: 0888437705
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: кв.Победа
Телефон: 0888437705
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес:к-с "Славейков" №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859 840; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Очни болести 6
Ушно гърлени болести 1


Адрес: к-с Изгрев, бул. Дим. Димов - панорамен път
Телефон: 056875051
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail: [email protected]

Кабинети:
Вътрешни болести
Гастроентерология
Ендокринология и болести на обмяната
Хирургия
Ортопедия и травматология
Неврохирургия
Урология
УНГ - болести
Нервни болести
Кардиолагия
Ревматология
Анестезиология и нтензивно лечение
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Акушерство и гинекология
Детски болести
Онкология
Дежурен кабинет


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/816454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Гастроентерология 1
Кардиология 2
Клинична хематология 1
Детски болести 3
Нервни болести 1
Нефрология 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 3
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Други 4


 

Специалности Брой лекари
Кардиология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Физикална медицина 2
Хирургия 2
Урология 1
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 1
Други 2


Специалности Брой лекари
Ендокринология 1
Кардиология 1
Анестезиология 1
Нервни болести 1
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 1
Ортопедия и травмат. 1
Ушно гърлени болести 1
Образна диагностика 1


Адрес: к-с "Лазур"стадион "Нефтохимик"
Телефон: 056/834468
Дейност: Извънболнична помощ


Очна клиника „Св. Николай Чудотворец“

https://eyecenterstnikolay.com/

тел.: 056 / 711 112

гр. Бургас, бул. „Даме Груев“ 2

Работно време

Понеделник – Петък : 08:00 ч. – 19:00 ч.

Събота: 09:00 ч. – 17:00 ч.


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/866454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: к-с "Изгрев" бл.28А партер
Телефон: 056/860210; 056/860839
Факс: 056/860580
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: ул. "Възраждане" 13
Телефон: 056/845083
e-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 7
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Кардиология 1
Детски болести 5
Нервни болести 3
Нефрология 1
Пневмология 1
Кожни болести 2
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 1
Ортопедия и травмат. 5
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Образна диагностика 4
Други 3

Диагностично консултативни центрове (поликлиники)


Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Кардиология 3
Клинична хематология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Ревматология 1
Физикална медицина 2
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 5
Неврохирургия 1
Урология 1
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 2
Образна диагностика 2


Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 2
Кардиология 1
Анестезиология 1
Клинична хематология 1
Нервни болести 1
Кожни болести 2
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 2
Неврохирургия 2
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Ушно гърлени болести 1


Адрес: ул."Александровска" 57 ет.2
Телефон: 056/844737
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: бул."Иван Вазов" 5
Телефон: 056/840822
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Дентални центрове