Карта на здравните услуги в Община Бургас

Лечебни заведения за болнична помощ (болници)

1. "Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД


Адрес:бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/810547
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 570

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 20
Гастроентерология 2
Ендокринология 4
Кардиология 4
Анестезиология 18
Клинична хематология 1
Детски болести 20
Инфекциозни болести 7
Нервни болести 12
Нефрология 2
Пневмология 1
Ревматология 1
Трансфузионна хематология 2
Спешна медицина 7
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 13
Хирургия 22
Неврохирургия 4
Урология 5
Ортопедия и травмат. 11
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 3
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 6
Клинична патология 1
Съдебна медицина 3
Други 2

2. "Многопрофилна болница за активно лечение-Лайф Хоспитал" ЕООД


Адрес: бул.Димитър Димов /Панорамен път
Телефон: 056875040; 056875050
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 77
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 3
Кардиология 1
Анестезиология 5
Детски болести 2
Нервни болести 5
Физикална медицина 1
Хирургия 6
Урология 3
Ортопедия и травмат. 3
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 3
Микробиология 1
Клинична патология 1

3. "Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Дева Мария" ЕООД


Адрес: кв."Ветрен", ул."Ал.Стамболийски" 55
Телефон: 056/896262
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 129

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 6
Анестезиология 4
Детски болести 5
Нефрология 2
Акушерство и гинекология 9
Хирургия 5
Ортопедия и травмат. 4
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 2

4. "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров" ООД


Адрес: к-с "Зорница" срещу бл.15
Телефон: 056865730;   056877960
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:14
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Хирургия 4
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 1

5. "Специализирана очна болница за активно лечение - БУРГАС" ООД


Адрес: к-с Славейков №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859850; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:13

Специалности Брой лекари
Кардиология 1
Анестезиология 2
Очни болести 7

6. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания-Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Ген.Гурко" 64, ПК №64
email: [email protected]
Телефон: Регистратура 056/896222
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 90

Информация за лечебното заведение на сайта на Община Бургас

Специалности Брой лекари
Пневмология 90

7. "Център за кожно-венерически заболявания-Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Оборище" №89
Телефон: 056820147-централа
Тел/Факс: 056/816350-управител
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 10
e-mail: [email protected]

СПЕЦИАЛИСТИ:
Дерматолози, рабтещи в Центъра:
1. д-р Невяна Йотова;
2. д-р Кръстю Бойчев;
3.д-р Иван Енчев.

Специалности Брой лекари
Кожни болести 3

8. "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: гр.Бургас, бул.Демокрация 86
Телефон: 056/866402;
Регистратура:
056/82-01-42
056/87-66-63
056/53-10-68
Дейност: Болнична помощ
Болнични места: 101
e-mail: [email protected]
www.onkobs.bg

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 4
Гастроентерология 2
Анестезиология 4
Клинична хематология 1
Кожни болести 1
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 2
Клинична лаборатория 2
Образна диагностика 4
Клинична патология 2
Лъчелeчение 3
Нуклеарна медицина 1

9. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: к-с "Лазур" Парк "Езеро"
Телефон: 056/816301
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 150
e-mail:   [email protected]

Специалности Брой лекари
Психиатрия 24

10. "Специализирана болница за рехабилитация -Бургаски минерални бани " ЕАД


"Специализирана болница за рехабилитация -Бургаски минерални бани " ЕАД
ЕИК 102659833
Адрес на управление: гр.Бургас, ул."Иван Богоров" №19

Адрес за кореспонденция:
гр.Бургас - 8124
БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Телефон: 056/55 23 78; 056/55 23 22; 0888 207 523
Факс: 056/ 55 23 21
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:125
email: [email protected]

11. Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия "Кардио-център Понтика"


Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73 (в сградата на МБАЛ-Бургас-стария корпус, срещу Спешен център)
Телефон: 056 / 89 38 60; 056/89 38 61; 056/89 38 62
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:33
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 7
Анестезиология 5
Хирургия 3
Образна диагностика 2
Други 6

12. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД“ ЕООД


 

Адрес на лечебното заведение:
България, гр. Бургас 8000, комплекс "Меден Рудник" зона А,
e-mail:[email protected]
тел.: Регистратура
• стационарен-056 999 980;
• мобилен-0892 222 800;
• национален-0700 89088

Информация за лекарите , работещи в лечебното заведение

 

 

специалности

брой лекари

1

Вътрешни болести

5

2

Гастроентерология

3

3

Кардиология

5

4

Анестезиология

8

5

Неонатология

1

6

Детски болести

3

7

Нервни болести

4

8

Пневмология

1

9

Трансфузионна хематология

1

10

Спешна медицина

1

11

Акушерство и гинекология

8

12

Гръдна хирургия

3

13

Хирургия

6

14

Неврохирургия

2

15

Урология

2

16

Ортопедия и травматология

5

17

Ушно гърлени болести

4

18

Клинична лаборатория

1

19

Образна диагностика

2

20

Клинична патология

1

21

Специализанти

10

22

Други

13

 

общо за ЛЗ:

89

Информация за отделенията, брой разкрити легла и нива на компетентност

Отделение

Брой легла

Ниво на компетентност

Акушерство и гинекология

28

Второ

Неонатология

13

Второ

ОАИЛ

9

Трето

УНГ

16

Второ

Хирургия

34

Трето

Гръдна хирургия

12

Трето

Неврология

20

Второ

Неврохирургия

10

Второ

Вътрешни болести

20

Второ

Кардиология

30

Трето

Педиатрия

20

Второ

Ортопедия

18

Трето

Спешна медицина

3

Първо

 

 

Медицински центрове (поликлиники)

13. "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина" ЕООД


Адрес: к-с "Лазур"стадион "Нефтохимик"
Телефон: 056/834468
Дейност: Извънболнична помощ

14. "Медицински център Литос -Бургас" ООД


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/866454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

15. Медицински център "Оксиком" ООД


Адрес: к-с "Изгрев" бл.28А партер
Телефон: 056/860210; 056/860839
Факс: 056/860580
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

16. "Медицински център 2 -Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
Телефон: 056/880904
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail: [email protected]
Управител - д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 056/880901, 056/880902
Работна време: от понеделник до петък: 08.00-17.00 ч.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

Трите именаСпециалност
Д-р Емилия Драганова Драгомирова-Матева Кардиология
Д-р АделинаТодорова Гавазова Акушерство и гинекология
Д-р Мария Табакова Детски болести
Д-р Милко Янев Стаматов Нервни болести
Д-р Ромил Ангелов Акушерство и гинекология
Д-р Яни Апостолов Печас Хирургия
Д-р Ивайло Илиев Клинична лаборатория
Д-р Наталия Недева Образна диагностика
Д-р Назарет Гарабед Кайкчиян Ортопедия и травматология
Д-р Силвия Измирлиева Клинична хематология
Д-р Огнян Георгиев Райнов Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Диана Борисова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Мария Иванова Петкова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Николай Димитров Тодоров Хирургия
Д-р Диана Атанасова Радославова Ушно-носно-гърлени болести

 

Специалности Брой лекари
Ендокринология 1
Кардиология 1
Клинична хематология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 2
Ортопедия и травмат. 1
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 1

17. "Медицински център "Лайф Хоспитал" ЕООД


Адрес: к-с Изгрев, бул. Дим. Димов - панорамен път
Телефон: 056875051
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail: [email protected]

Кабинети:
Вътрешни болести
Гастроентерология
Ендокринология и болести на обмяната
Хирургия
Ортопедия и травматология
Неврохирургия
Урология
УНГ - болести
Нервни болести
Кардиолагия
Ревматология
Анестезиология и нтензивно лечение
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Акушерство и гинекология
Детски болести
Онкология
Дежурен кабинет

18. "Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови-Младост " ООД


Адрес:к-с "Славейков" №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859 840; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Очни болести 6
Ушно гърлени болести 1

19. "Медицински център Алфеус" ООД


Адрес: кв.Победа
Телефон: 0888437705
Дейност: Извънболнична помощ

20. "Медицински център-Мед консулт" ООД


Адрес: ул."Раковска" 40
Телефон: 0888437705
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

21. "Медицински център 1 -Бургас" ЕООД


СПЕЦИАЛИСТИ

К-Т

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Д-Р ДИМЧЕВА - ХИРУРГ

201

 

14.30-18.00

 

 

14.30-17.00

Д-Р МИРАЗЧИЙСКИ- ХИРУРГ

201

08.00-17.00

09.00-14.30

08.00-17.00

09.00-18.00

08.00-14.30

Д-Р ЯНЕВ - НЕВРОЛОГ

208

08.30-11.30

 

08.30-11.30

 

08.30-12.30

Д-Р ХУБАНОВА - НЕВРОЛОГ

126

 

14.30-17.30

 

14.30-17.30

 

Д-Р НЕДЕВА - УНГ

312

08.30-12.30

 

08.30-12.30

 

08.30-12.30

Д-Р АНГЕЛОВ- УНГ

312

 

14.30-16.30

 

14.30-16.30

 

Д-Р ДИМИТРОВ -  КОЖЕН

126

 

08.30-12.30

 

08.30-12.30

 

Д-Р СТОЯНОВ - АГ

315

07.00-09.00

07.00-09.00

15.30-17.00

07.00-09.00

15.30-17.00

Д-Р КОЛАРОВА - ПЕДИАТЪР

316

08.30-16.30

08.30-16.30

08.30-16.30

08.30-16.30

08.30-16.30

Д-Р ЗГУРОВА - ПЕДИАТЪР

113

9.00-15.00

13.30-16.30

9.00-15.00

13.30-16.30

9.00-15.00

Д-Р КУЦАРОВ - КАРДИОЛОГ

208

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

 

Д-Р ФЕРАДОВА - ОЧЕН

311

09.00-13.00

13.00-17.00

09.00-13.00

13.00-17.00

09.00-13.00

Д-Р ИВАНОВА - АЛЕРГОЛОГ

127

СРЯДА ИЛИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14.30-18.00

 

 

 

 

Д-Р ДИМИТРОВА - ФТО

104

08.00-13.00

14.30-18.30

08.30-12.30

14.30-18.30

 

Д-Р МИХАЙЛОВА - ФТО

104

 

08.00-10.00

 

 

08.00-10.00

Д-Р ДУЧЕВА - ФТО

104

14.00-18.00

 

14.00-18.00

 

08.00-13.00

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

210

09-00-13.00

09-00-13.00

09-00-13.00

09-00-13.00

09.00-12.00

 

 

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-16.00

РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ

 

08.30-17.00

08.30-18.30

08.30-12.30

08.30-18.30

08.30-12.30

Д-Р КУТЛЕВ

 

08.00-12.00

14.00-18.00

08.00-12.00

14.00-18.00

 

Д-Р БАЛЕВ

 

 

08.00-11.00

 

08.00-11.00

08.00-11.00

Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Хан Крум" 28
Телефон: 056/842001-регистратура

Дейност: Извънболнична помощ

 

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Кардиология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Кожни болести 1
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 1
Хирургия 2
Ортопедия и травмат. 1
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 1
Образна диагностика 1

22. "Медицински център Св.София" ООД


Адрес: ул. "Възраждане" 13
Телефон: 056/845083
e-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 7
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Кардиология 1
Детски болести 5
Нервни болести 3
Нефрология 1
Пневмология 1
Кожни болести 2
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 1
Ортопедия и травмат. 5
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Образна диагностика 4
Други 3

23. "Медицински център Св. Н.Чудотворец" ЕООД


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/816454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Гастроентерология 1
Кардиология 2
Клинична хематология 1
Детски болести 3
Нервни болести 1
Нефрология 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 3
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Други 4

24. "Медицински център 3 -Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Управител:
Д-р Галин Белев
Адрес: к-с "М. Рудник" , зона "А", УП-І, кв.11
РЕГИСТРАТУРА: 056/992 918
Работно време: от понеделник до петък: 07.30 до 20.00 чосо
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail:  [email protected]

file График на лекарите, работещи в специализираните кабинети на "МЦ ІІІ-Бургас" ЕООД

Лекари - специалисти, работещи в МЦ 3 - Бургас

Трите именаСпециалност
Д-р Галин Петров Белев Нервни болести
Д-р Данка Георгиева Дичева Нервни болести
Д-р Константина Турлакова Нервни болести
Д-р Нася Дойчева Атанасова Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Христо Атанасов Христов Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Милена Димитрова Добрева Клинична лаборатория
Д-р Владислав Боянов Русинов Образна диагностика
Д-р Светлана Попова Бянова Кожни и венерически болести
Д-р Пламен Любенов Димитров Кожни и венерически болести
Д-р Елена Атанасова Кондова Кожни и венерически болести
Д-р Васил Николов Димитров Ортопедия и травматология
Д-р Магда Георгиева Спасова Очни болести
Д-р Фади Хади Муртада Очни болести
Д-р Петър Димитров Петров Хирургия
Д-р Никола Янев Николов Хирургия
Д-р Радостин Стоянов Петков Хирургия
Д-р георги Драгиев Димитров Хирургия
Д-р Иван Жечков Иванов Хирургия
Д-р Продан Ефтимов Проданов Хирургия
Д-р Ида Михайлова Иванова Детски болести
Д-р Венета Ангелова Филипова Детски болести
Д-р Стнако Енчев Кънчев Урология
Д-р Христина Стефанова Млъзева Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Иван Николов Хърков Акушерство и гинекология
Д-р Маргарит Цоков Марков Хирургия
Д-р Красимир Здравков Николов Вътрешни болести

 

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Детски болести 2
Нервни болести 3
Кожни болести 3
Физикална медицина 2
Акушерство и гинекология 1
Хирургия 6
Урология 1
Ортопедия и травмат. 1
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 1

25. Медицински център "Клиника - Доцент Михайлов" ООД


Адрес: ул."Шар планина" 38
Телефон: 056/547515, Факс: 056/547515
Дейност: извънболнична помощ
Предмет на дейност: Акушерство и гинекология

Диагностично консултативни центрове (поликлиники)

26. Диагностично консултативен център "Ел Масри" ООД


Адрес: ул."Александровска" 57 ет.2
Телефон: 056/844737
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

27. "Диагностично консултативен център–2 Бургас" ЕООД


С П И С Ъ К  Н А  Л Е К А Р И Т Е

в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ БУРГАС" ЕООД      

ТЕЛЕФОНИ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД: 056820145, 056 820148

СПЕЦИАЛНОСТ ИМЕНА ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
ХИРУРГИЯ  Д-Р ГЕОРГИ ПАСКОВ 08.00-13.30     08.00-13.30 08.00-13.30
ХИРУРГИЯ Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ     08.30-13.30   14.30-19.00
ХИРУРГИЯ Д-Р ГЕГАМ БАКЛАВАДЖЯН   08.30-13.30   14.30-19.00  
ХИРУРГИЯ, МЕД.ОНКОЛОГИЯ Д-Р ЕВГЕНИ ГЯУРОВ 14.30-19.00 14.30-19.00      
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ХИРУРГИЯ Д-Р ТАНЬО СТЕФАНОВ   14.30-19.00   14.30-19.00  
УНГ БОЛЕСТИ Д-Р ИЛКА БАЕВА 08.30-12.00   08.30-12.00   08.30-12.00
УНГ БОЛЕСТИ Д-Р НАСЯ АТАНАСОВА 12.00 -16.30 8.00-16.30 12.00 -16.30 8.00-16.30 12.00 -16.30
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р РАДИ ЗЛАТЕВ 08.30-13.30   08.30-13.30 08.30-13.30 08.30-13.30
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р РАДОСЛАВ ГОРАНОВ 14.30-19.00   14.30-19.00   14.30-19.00 по график
КАРДИОЛОГИЯ, ВЪТР.БОЛЕСТИ Д-Р ВЕЛИЧКА НЕДЕВА 08.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30    
КАРДИОЛОГИЯ, ВЪТР.БОЛЕСТИ Д-Р ИРЕНА СТОЙКОВА 08.30-13.30 15.00-18.00 08.30-13.30 13.00-18.00 08.30-13.30
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Д-Р ГРИГОР КЪНЧЕВ   08.00-13.00 14.00-18.00 08.00-13.00  
      14.00-18.00      
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Д-Р  ВИДЕЛИНА ВАСИЛЕВА 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00
ОЧНИ БОЛЕСТИ Д-Р ДОБРИНКА ДОБРЕВА 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.30 07.30-15.00
НЕРВНИ БОЛЕСТИ Д-Р НИКОЛАЙ ТУМБЕВ 08.30-12.30 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00
НЕРВНИ БОЛЕСТИ Д-Р БИСЕРКА ЖЕЛЯЗКОВА 08.30-12.30 13.30-18.00 08.30-12.30 13.30-18.00 09.30-12.30
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Д-Р ИВАН ДАНОВ   09.00-14.00   15.00-19.00  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Д-Р СЛАВИН ЖЕЛЕВ 08.00-12.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-12.30 08.00-14.00
    13.00-18.00     13.00-18.00  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Д-Р ВЛАДИМИР ГЕЦОВ   14.30-18.00 14.30-18.00   14.30-18.00
УРОЛОГИЯ Д-Р ВЛАДИМИР  НИКОЛОВ 15.00-19.00 15.00-19.00 08.30-12.30 15.00-19.00 08.30-12.30
РЕВМАТОЛОГИЯ Д-Р ИРИНА МОМЧЕВА 14.30-19.00     14.30-19.00  
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ Д-Р МАРИЯ ЛАЛЕВА  14.30-19.00   14.30-19.00    
ПСИХИАТРИЯ Д-Р МИШО МИШЕВ  14.00-18.30     15.00-18.00  
СЪДОВА ХИРУРГИЯ Д-Р  ГАЛИН ЖЕЛЕВ 15.00-18.00        
СЪДОВА ХИРУРГИЯ Д-Р ТОДОР ДРАГАНОВ     15.00-18.00    
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Д-Р ЛАРИСА ИВАНОВА 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
    07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Д-Р ДЕТЕЛИНА РАДЕВА 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
    12.30- 9.30 12.30- 9.30 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБ.МЕДИЦИНА Д-Р САБИНА ДИМИТРОВА 14.30-18.00 08.00-11.30 14.30-18.00 08.00-11.30 08.00-11.30
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБ.МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ ТОДОРОВА 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ЗЛАТИНА МИЛАНОВА  7.30-11.30 12.00-16.00 7.30-11.30 12.00-16.00 7.30-11.30
КАБ. АКТИВНИ И ЗДРАВИ Д-Р ЕВЕЛИНА ИВАНОВА/ ДОЦ.Д-Р Д.ПОПОВА 13.30-17.30 13.30-17.30 09.30-13.30 09.30-13.30  

 

ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ - по график:    

ДОЦ.Д-Р ЧАНКО ЧАНКОВ - лекар по ортопедия и травматология - Завеждащ отделение по ортопедия и травматология в Болница "Вита" - София

Д-Р СТЕФАН НИКОЛОВ - лекар по неврохирургия, Началник на клиника по неврохирургия в УМБАЛ "Света Анна" - София

 

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Ендокринология 2
Кардиология 2
Клинична хематология 1
Детски болести 1
Нервни болести 3
Психиатрия 1
Ревматология 1
Физикална медицина 2
Акушерство и гинекология 3
Хирургия 4
Неврохирургия 2
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 2

29. "Транспортно диагностично консултативен център" ЕООД


Адрес: бул."Иван Вазов" 5
Телефон: 056/840822
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

30. "Диагностично консултативен център–1 Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: бул."Ст. Стамболов" 73
Телефон: 056/810564
Дейност: Извънболнична помощ
еmail: [email protected]

Лекари - специалисти, работещи в ДКЦ 1 - Бургас

Трите имена Специалност
Д-р Калина Димитрова Ишкиева Нервни болести
Д-р Иво Владимиров Парунов Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Галина Иванова Цанкова Клинична алергология
Д-р Елена Руменова Братова - Градинарова Акушерство и гинекология
Д-р Петър Георгиев Ганчев Акушерство и гинекология
Д-р Наталия Валентинова Гаврилова Гастроентерология
Д-р Катя Кочева Динева Детски болести
Д-р Иван Станчев Иванов Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Минка Иванова Антонова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Недялка Николова Шопова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Диан Василев Колчев Кардиология
Д-р Димитър Павлов Антонов Кардиология
Д-р Росица Михайлова Цонева Клинична алергология
Д-р Румяна Иванова Каракачанова Кожни и венерически болести
Д-р Георги Димитров Томов Неврохирургия
Д-р Божидар Костадинов Павлов Нервни болести
Д-р Мими Петрова Найденова Нефрология
Д-р Пани Костова Блецова Нефрология
Д-р Божидар Николов Христов Образна диагностика
Д-р Васил Николаев Съботинов Образна диагностика
Д-р Евгения Николова Стойчева Ортопедия и травматология
Д-р Бойка Христова Маренова Очни болести
Д-р Николай Димитровв Панев Урология
Д-р Татяна Димитрова Михова Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Нина Райкова Калудова Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Веселин Йорданов Иванов Хирургия
Д-р Радко Колев Петков Ортопедия и травматология
Д-р Стефка Георгиева Велева Пневмология и фтизиатрия
Д-р Невена Костадинова Калоянова Клинична лаборатория
Д-р Мария Гинова Павлова Гастроентерология
Д-р Дони Стефанова Спахиева Нервни болести
Д-р Галина Добрева Добрева Нервни болести
Д-р Пламен Лазаров Василев Нервни болести
Д-р Диана Маринова Недева Физикална и рехабилитационна медицина

 

Специалности Брой лекари
Гастроентерология 2
Ендокринология 3
Кардиология 2
Детски болести 1
Нервни болести 5
Нефрология 2
Пневмология 1
Кожни болести 1
Физикална медицина 2
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 1
Неврохирургия 1
Урология 1
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 2

Дентални центрове

31. "Дентален център І - Бургас" ЕООД


Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Александровска" 120
Телефон: 056/831937
e-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ