Хуманитарни науки - I-VII клас

Моника Арнаудова / ОУ „Братя Миладинови"

Моника Арнаудова в ученичка в ОУ "Братя Миладинови". Класирана е на първо място на 21-вата Ученическа философска конференция "Човек-свят", март 2017 г., гр.Бургас.

Мишел Димитрова / СУ "Епископ Константин Преславски"

Мишел Димитрова е ученичка в СУ "Епископ Константин Преславски". Класирана е на първо място на 21-вата Ученическа философска конференция "Човек-свят", март 2017 г., гр. Бургас.

Преслава Гюзелева / ОУ "П. Р. Славейков"

Преслава Гюзелева е ученичка в VI клас на ОУ "П.Р.Славейков". Класирана е на I място в категория на конкурса "2017 Bulgarian Creative Writing Competition in English".