Хуманитарни науки - VIII-XII Клас

Натали Георгиева / ПГРЕ "Г. С. Раковски"

Натали Георгиева е ученичка в ПГРЕ "Г. С. Раковски". Класирана е на I място на Национален кръг на Олимпиадата по испански език 2016/2017.

Олга Щербакова / ПГЧЕ „Васил Левски"

Олга Щербакова е ученичка в Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски", гр. Бургас. Класирана е на I място на Националния кръг на олимпиадата по руски език 2016/2017, VII група (XI клас).

Георги Апостолов / ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Георги Апостолов е ученик в ППМГ "Акад. Никола Обрешков". Класиран е на I място на X Национална олимпиада по история и цивилизация, 21-23 април 2017 г.