„Хуманитарни науки“ - VIII – XII клас

Стела Николова/НЕГ "Гьоте"

Стела Николова е ученичка в НЕГ "Гьоте". Спечелени награди през 2019 г.:
- Национален литературен конкурс "С Елин Пелин в сърцето" - първа награда есе;
- Конкурс "Мракът и светлината за един герой" - втора награда проза;
- Конкурс за написване на есе "Бургас- моят град" - второ място;
- VI Национален младежки литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена" - първо място.

 

 

Христо Андреев/НЕГ "Гьоте"

Христо Андреев е ученик в НЕГ "Гьоте". Спечелени награди през 2019 г.:
- Ice Climate Education Youth Camp 2019, Дания - първа награда;
- Състезание по английски език ниво Б2 KGL Contest in English 2019 - първа награда.

Дарина Нейчева/Търговска гимназия

Дарина Нейчева е ученичка в Търговска гимназия. Спечелени награди през 2019 г.: - Национално състезание по английски език "Longman competition" - категория PTE General, Level 3 - второ място.

Виктория Стайкова/АЕГ "Гео Милев"

Виктория Стайкова е ученичка в АЕГ "Гео Милев". Спечелени награди през 2019 г.:
- Олимпиада по български език и литература 2019 г. - областен кръг - първо място;
- Литературен конкурс "Аз и морето" - втора награда;
- Национално състезание по български език и литература "Любословие" - трета награда.

 

София Архипова/ПГЧЕ "Васил Левски"

София Архипова е ученичка в ПГЧЕ "Васил Левски". Спечелени награди през 2019 г.:
- първо място на Националния кръг на олимпиадата по руски език през учебната 2018/2019 година.