Търговия, туризъм, транспорт, реклама

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения на при паркиране

Е-услуга

Услугата се предоставя от ОП"Транспорт" считано от 1 юни 2015г. За повече информация на сайта на Интегриран градски транспорт - http://www.transportburgas.bg/  

Прочетете повече