Събития и информация от: Понеделник, 10 Септември 2018

Новини

1300 деца поставиха началото на „Стара хартия за нова книга“ в Бургас

Началото на тазгодишното издание на националната инициатива "Стара хартия за нова книга" беше поставено в Бургас на 8 септември в Приморския парк, пред Пантеона. Под надслов "Почисти и прочети" близо 1300 малки екоактивисти от морския град предадоха заедно със своите родители 7,2 тона хартия за рециклиране и така спасиха от изсичане 94 дървета, съобщиха организаторите на събитието. В замяна малчуганите получиха…

Бургаските пожарникари отбелязват своя професионален празник с поредица от събития

Както всяка година, на 14 септември бургаските огнеборци ще отбележат своя професионален празник, а в дните непосредствено преди тази дата протича Седмицата на пожарната безопасност. Едно от събитията в програмата е с масов характер и ще се проведе на 13 септември от 18 часа до Пантеона в Морската градина. Тогава служители на РДПБЗН - Бургас ще представят възможностите на новата пожарогасителна и аварийно-спасителната…

Кметът Николов се срещна със студенти от Южна Корея

Кметът Димитър Николов се срещна днес със студенти от Южна Корея, които са в България на посещение по линия на меморандум за обмяна на опит и добри практики между младежки организации от двете държави. Инициативата е на Министерството на младежта и спорта и се реализира за 11 поредна година. Кметът Николов запозна чуждестранните гости  в детайли с политиките на Община Бургас по отношение на младежките и спортни…

Откриват новото училище по компютърно програмиране утре

Официалната церемония за откриване на новата и модерна Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще се състои утре, 11 септември, от 13.30 часа. От днес 108-те ученици вече провеждат своите първи учебни занятия във високотехнологичния кампус в ж.к. "Меден рудник", изграден по западен образец - с отделни сгради, просторен двор, извън шума и трафика на големия град. Създаването на специализирано…

Платформата Е-stol обхвана всички общински училища в Бургас

* Чрез нея родителите могат онлайн да избират и заплащат обедното меню на децата си     Община Бургас първа в страната въведе специално разработена система в ученическите столове чрез електронната платформа е-stol.com през 2017 г. Тогава бе стартирано пилотно на две места. С днешна дата системата за избор и заплащане онлайн на обедно меню в столовете обхвана всички общински училища. Пробният й период премина…

Провеждат цветно парти на площад „Тройката“ в неделя

Община Бургас участва в проекта "Snapshots from the borders", съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR). Изпълнението на проекта има за цел да подобри разбирането на глобалните взаимозависимости към европейските граници. Основните проектни дейности се реализирани чрез кампании, информационни семинари, местни събития като ще се включи и във фестивала Бургас Ран на 16.09.2018 г. от 13.00 часа на площад " Тройката".…

Обяви и съобщения

Предложение за промяна на план за регулация ОБЕКТ: Изменение на ПУП-ПР за УПИ попадащи в квартали 1,2,3,4,5 и 6 по плана на ПЗ "Меден Рудник", бившо минно селище "Върли бряг", гр.Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Община

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-57/10.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл.112д, ал.4, във връзка с ал.6, т.1 и т.2 и ал.7 и чл.112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България заместник-министъра на регионалното…

Съобщение до Тодор Димитров Димитров и Костадин Петков Черелов за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ с показатели на застрояване съгласно ОУП на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДОТодор Димитров Димитров жк."Изгрев" бл.№3, вх.В, ап.74 ГР. БУРГАС Костадин Петков Череловс.Кошарица , п.к. 8224 Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатори 07079.2.466 по КК на гр.Бургас, СО"Бизнес-парк Бургас 2", м."Дванадесетте" /бивша Ониклика / е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ с показатели на застрояване съгласно ОУП на гр.Бургас. Същият е изложен в стая № 5 на Дирекция "ЦАУ Изгрев…

Съобщение за прекратяване производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план – изменение на парцеларен план (ПУП-ПП)

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА БУРГАС - Със Заповед №РД-02-15-53/04.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството прекратява производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план - изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за акваторията на рибарското пристанище в местност "Рибарското…

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2069 по КК на гр .Бургас /бивша местност „Тъмното"/

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО "МИМО АУТО" ЕООДГР.БУРГАС , УЛ. "ДЕБЕЛТ" №46, ет.1, БОТЬО ГЕОРГИЕВ БОТЕВГР.БУРГАС , ЖК. "ИЗГРЕВ" №42А вх.2 "ПК ЗУНО-91"ГР.БУРГАС , ЖК. "ИЗГРЕВ" БЛ.18, ВХ.1 "УЛТ ЕЛИТ 07" ЕООДГР.БУРГАС , ЖК. "САВЕЙКОВ" №48, вх.4,ет.7, ап.21 "СиМ КОНСУЛТ" ЕООДГР.БУРГАС , ЖК. "Лазур" бл.113С Уведомяваме Ви, че е изготвен проект Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.2069…

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-33/27.06.2018г.

Изх.№70-00-3334/5/10.09.2018г. До ГИБ ООДгр.Бургас, ул."Генерал Гурко" №28 До Гина Атанасова Димовагр.Бургас, ул."Георги Шагунов" №17, ет.1, ап.1 До НИКИКА 90 ООДгр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.62, вх.3,ет.2 До Катианси Витомирова Нейковагр.Стара Загора, ул."Георги С.Раковски"№ 94, ет.4, ап.9 До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Георги Шагунов"№17 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.    В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Предложение за промяна на план за регулация ОБЕКТ: Изменение на ПУП-ПР за УПИ попадащи в квартали 1,2,3,4,5 и 6 по плана на ПЗ "Меден Рудник", бившо минно селище "Върли бряг", гр.Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Община

Съобщение

- Със Заповед №РД-02-15-53/04.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството прекратява производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план - изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за акваторията на рибарското пристанище в местност "Рибарското пристанище", землище кв.Крайморие,…

2018

Екобюлетин брой 33: 3-9 септември 2018 г.

  АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ   На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.    По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия…

« Септември 2018 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930