Събития и информация от: Сряда, 6 Март 2019

Новини

ЕБВР и Министерство на икономиката организират голям бизнес форум в Бургас

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в партньорство с Министерството на икономиката и Община Бургас, организира информационен форум на тема "Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме експерти и ноу-хау". Той ще се проведе в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино" на 7 март 2019 г., с начало в 10:00 ч. За участие са поканени представители на всички малки и средни компании от Бургас и региона. Целта на форума…

Наградиха най-усърдните малчугани от инициативата "Зелено краче" на ДГ "Надежда"

В периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г., в Детска градина "Надежда" гр. Бургас се проведе Кампания "Зелено краче". Целта на кампанията беше децата да идват до детската градина пеша или с помощта на колело за по-здравословен начин на живот и опазване на околната среда, чрез намаляването на вредните емисии от автомобилите в атмосферата. Всяко дете, което  е събрало 15 или повече крачета получи награда- посещение на Природонаучния…

Благотворителен концерт подпомагат онкоболни и техните семейства

Благотворителен концерт "Вечер на талантите" в подкрепа на Сдружение "Онкоболни и приятели" ще се проведе на 23 март от 18:00 часа Дома на нефтохимика. Спектакълът се организира по инициатива на Английска езикова гимназия "Гео Милев".   Участие в концерта ще вземат ученици от Английската гимназия, сред които носителката на приза "Мис България" - 2018 Теодора Мудева, Ясемин Шахин, рок група Nevermind, мажоретен състав на…

Маргарита Петкова представя новата си книга на 7 март в Бургас

Бургас посреща на 7 март /четвъртък/ една от най-обичаните и четени български поетеси Маргарита Петкова и най-новата ѝ книга "Тъй рече Виктор". Васил Найденов изпя емблематичното ѝ стихотворение "Болката отляво", Тони Димитрова възпя нейния "Балкански синдром", а Богдана Карадочева казва за нея, че са свързани така, както само любовта може да свързва. В Бургас ще я посрещне поетесата Елка Стоянова, а за книгата ще…

Ето какво ви предлагат да разгледате художествените галерии в Бургас през март

Интересни и разнообразни експозиции предлагат през март месец на бургазлии и гостите на града художествените галерии. За всеки вкус и ценител на изобразителното изкуство има изложба, която може да го впечатли и зарадва. Ето и какво може да откриете през март на бургаските галерии:   ПРОГРАМА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ В ГРАД БУРГАС ПРЕЗ МАРТ   1 - 8 март Изложба "Млади автори" Дружество на художниците - Бургас…

Второкласници ще пресъздадат обичая "Кукеровден" в Етнографския музей утре

Ученици от II "a" клас на СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас ще пресъздадат обичая кукери от 13.30 часа. Малчуганите ще извикат пролетта в двора на Етнографския музей, който се намира на ул. "Славянска" № 69. Събитието е част от дейностите по проект "Обреден календар за моми и ергени - музейно помагало за учителя". Той се реализира от Регионален исторически музей - Бургас в партньорство със СУ "Епископ Константин…

Претендентките за титлата „Мисис Бургас" подкрепят каузата на ТФ „Петлите"

"Петлите" ще играят за втори път пред бургаската публика в Операта на 12 март своето  най-ново представление"Легендата".  Зад 15 -те талантливи деца, които ще видим на сцената, стоят професионалисти.   Хореографията е дело на Десислава Скъкълова, Николай Парушев и Кристияна Гюрова. Костюми - Камелия Цонева и Атанаска Маринова. Визия- Стела Иванова.  Идеята е на ръководителя на състава Георги Димитров…

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ

ДО СТОЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ     Уведомяваме Ви, че е изготвен проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-886 в бивш масив 25, бивша местност "Хаджи тарла", землище кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.886 по КККР на гр. Бургас. Същият е изложен в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.             На основание чл.128, ал.3 и ал.5…

Съобщение до носители на вещи права и Катя Стоилова Несторова-Горемсанду на улица „Ракитовец“ №10, гр. Перник

ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩИ ПРАВА И КАТЯ СТОИЛОВА НЕСТОРОВА-ГОРЕМСАНДУ УЛИЦА "РАКИТОВЕЦ" №10 ГРАД ПЕРНИК   Уведомяваме Ви, на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че е издадена скица с виза за проектиране с изх.№94-01-21891/3/04.12.2018г. от Дирекция "ЦАУ Освобождение". Визата е издадена за УПИ ІХ-594, кв.4, по плана на кв.Ветрен, поземлен имот с идентификатор по КК 07079.702.651 и е изложена в стая № 19 - II-ри етаж в сградата…

Съобщение до Калуд Николов Калудов

  КАЛУД НИКОЛОВ КАЛУДОВ УЛ.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №14, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5 ГР. БУРГАС                                                                           С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в…

Съобщение до Калчо Иванов Калчев

  КАЛЧО ИВАНОВ КАЛЧЕВ УЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №24 ГР. бургас                                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЧО КАЛЧЕВ, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпила Молба вх.№06-00-12/8/03.04.2018г. от Румяна Георгиева Трифонова, пълномощник на наследници…

Съобщение до Славейко Великов Караиванов

  До СЛАВЕЙКО ВЕЛИКОВ КАРАИВАНОВ Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.№ 55, ВХ.8, ЕТ.1                    град бургас         С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили Заяление вх.№94-Т-509/21.10.2008г. от Тотка Ганева Костадинова, и Заявление вх.94-01-40949/02.12.2016г. от Мария Николова Атанасова, наследници на Иван Ганев…

Съобщение до Пею Георгиев Караиванов

  ПЕЮ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ.№30, ВХ.3, ЕТ.5, АП.32 ГР. БУРГАС                                                                                                                                   …

Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко и

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3 Риба, №4. Плодове и зеленчуци, №5. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни…

Търгове

ЗАПОВЕД №543/05.03.2019 г. за откриване на процедура Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособени обекти

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 543/05.03.2019 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

  Инвестиционно предложение на Митка Пенкова Георгиева Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на офис с идентификатор 07079.616.63.3.24 по КК на гр. Бургас в апартамент в партера на…

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ДЕПЛАН“ ООД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на офиси, магазини за промишлени стоки и складова база за строителни материали в ПИ 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас" с възложител "ДЕПЛАН" ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас…

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на обходен път на гр. Бургас - I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 "Сарафово - Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен - Бургас"), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството…

« Март 2019 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031