Събития и информация от: Сряда, 12 Юни 2019

Новини

Авторът на най-четения интернет разказ Георги Бърдаров гостува в Бургас

* Популярният писател лично ще представи "За петата ракия или колко е хубав животът" и "Дядо" /14 юни/ от 19.00 часа, зала "Георги Баев", Морско казино                   "За петата ракия или колко е хубав животът" е най-четеният български разказ в интернет. В онлайн пространството вълнуващата история има над 200 000 четения. Сюжетът разказва за магията на Родопите и човешката топлина…

В Бургас обучават на дигитално предприемачество момичета от 12 до 18 години

Джуниър Ачийвмънт (JA) България, съвместно с Индустриален и логистичен парк - Бургас, с подкрепата на Община Бургас, стартират на 14 юни (петък) проект за дигитални умения и предприемачество, насочен към момичета на възраст от 12 до 18 години. Той е финансиран от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и реализиран съвместно с JA Сърбия, JA Литва, JA Румъния и JA Гърция. Основната цел на проекта е да вдъхнови…

Полезна информация за предстоящи летни ученически занимания в Бургас

Наред с игрите и почивката, бургаските деца могат да поддържат умствената и физическата си форма през лятото по много начини. Това е и възможност за родителите да имат повече време за себе си. Затова Община Бургас предлага на вашето внимание справка за летните занимания, които ще бъдат организирани в отделните училища през следващите месеци. Скоро ще публикуваме и график за школите и арт обученията в Младежкия…

График за изплащане възнагражденията на членовете на СИК от последните избори

Г Р А Ф И К за  изплащане на възнаграждения на СИК от проведени  ИЗБОРИ  2019 г.  за членове на Европейския парламент от Република България.   № Ц А У С  И  К № от.. до.. Място на          изплащане   Час/Дата 1 Д " ЦАУ ПРИМОРИЕ"     Кв. Крайморие   1-71, 329, 335   72-73                      " ЦАУ ПРИМОРИЕ" ул. "Александровска"№83, ет. 2, стая…

Община Бургас ще предостави част от средствата за цялостен ремонт на сградата на Спортното училище

Кметът Димитър Николов входира докладна записка, касаеща възможността държавното Спортно училище "Юрий Гагарин"-Бургас да бъде обновено по проект на Министерството на младежта и спорта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, приоритетна ос "Регионална образователна инфраструктура", компонент 2 "Спортни училища". Това е втори опит за модернизиране на образователната и спортна инфраструктура на училището.…

Стартира лятната програма на Община Бургас "Детска градина на открито"

За четвърта поредна година в Бургас стартира общинската програма "Детска градина на открито". В програмата ще се включат двадесет и две детски градини. В периода 10-ти юни - 9-ти август на участниците ще бъде предоставена възможност за една седмица да изнесат дневния режим на децата на открито в парк "Минерални бани", кв. Ветрен. Там малчуганите ще провеждат образователните си занимания, ще играят сред природата…

Оказа се, че общото между ръгбистите и авторите на ръчно изработени бижута е… бирата

Организаторите на дебютното издание на Metalhead Beer Festival започнаха да разкриват интересни подробности за участниците в събитието и неговата програма. А то ще се проведе 3 и 4 август в парк "Минерални бани", със съдействието на Община Бургас. Стана ясно, че във веселбата ще се включат състезателите от Ръгби клуб "Моряците", за да потвърдят максимата "Здрав дух (и здрава бира) се чувстват най-добре в здраво тяло". Към фестивала…

Кметът Николов се срещна с председателя на Европейската федерация по плувни спортове Марко Бирри

Кметът на Община Бургас Димитър Николов се срещна днес с мениджъра на Европейската федерация по плувни спортове ЛЕН и председател на Европейската федерация по водна топка Марко Бири /Marco Birri/ и представителя на Българската федерация по водна топка и член на Техническия комитет по водна топка към ЛЕН Андрей Константинов. Поводът за визитата на гостите е проверка на плувния комплекс "Парк Арена - ОЗК", преди предстоящото…

Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул.Рилска №40

Изх. №94-01-13514/3/12.06.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "РИЛСКА"№40 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-29/10.05.2019г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.609.55.1.17 ПО КК НА ГР. БУРГАС В СТУДИО ЗА ГОСТИ, находящ се в партера на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.609.55 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-1649, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР между о.т.587, о.т.589 и о.т.590, западно от кв.101 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас за изграждане на предвидена улица и ПР за УПИ XIX-899, местност…

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник бр.42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.42 от 28.05.2019г. са обнародвани:   - Съобщение за изработен ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 - о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 -…

Съобщение до „КУАТРО 8"ЕООД относно преместваем обект: „Павилион за продажба на кафе и закуски“ позиция №Е-4

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: "КУАТРО 8" ЕООД, ЕИК 204442441, с управител Емил Василев Станишев, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к."Зорница" бл.33, вх.А, ет.5, ап.13 за съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 8 от ЗУТ Констативен акт №О-2/25.04.2019г., относно преместваем обект: "Павилион за продажба на кафе и закуски" позиция №Е-4, съгласно…

Съобщение за издадени заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен …

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни правапо плана на кв.Банево, ж.к.“Славейков“, ЦГЧ, кв.Банево, кв.Сарафово и кв.Крайморие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас. Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

До Стоян Милев

  До                                                     стоян георгиев милев ж.к. изгрев, бл.№5, вх.6, ет.7, ап.20 гр. бургас                                                                      …

До Мария Димитрова

  МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА Ж.К."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БЛ.№44А, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4 ГР. СОФИЯ                                                                     С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило…

До Дора Хайнен

  ДОРА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА-ХАЙНЕН                ЖК ЛАЗУР. БЛ. 7, ВХ. 1, ЕТ. 5 гр. бургас     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЙНЕН, Във връзка с постъпило искане вх. №94-Д-1120/29.10.2010 г. от Димо Костов Стаматов за възстановяване право на собственост върху новообразувани поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010…

Съобщение до Веселина Димитрова Рахнева и Иван Цветанов Ценков

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   констативен протокол №П-55/28.02.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)           Община Бургас, съобщава на Веселина Димитрова Рахнева и Иван Цветанов Ценков, че на основание чл.196 от Закона на устройството на територията  (ЗУТ) е съставен констативен…

До наследници на Калинка Стаматова

  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛИНКА ЩЕРИОНОВА СТАМАТОВА ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА УЛ."ЦАР САМУИЛ"№9 ГР. БУРГАС                                                                                                    …

Съобщение до собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст „Марица изток" до п/ст „Бургас"

До: собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас"   №70-00-3757/12.06.2019г. на Община Бургас СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас  съобщава  за издадена на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.3, чл.194, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията,…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на „Районен център", гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на "Районен център", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.252 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

Съобщение за издадени разрешения на Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   -  С Решение № 53-24/29.01.2019г. Общински съвет Бургас: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.12 и чл.111 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019, 07079.1.1022 по…

Съобщение за издадена заповед на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, за инвестиционно предложение на Община Бургас:   "Изграждане на Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регион Бургас, разположена в УПИ III, кв.27 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"   с възложител Община Бургас,  с…

« Юни 2019 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930