Събития и информация от: Четвъртък, 29 Август 2019

Новини

Четирима знакови творци се срещат в Бургас "30 години по-късно"

Четирима знакови творци ще представят в Бургас някои от първите, наред с някои от новите си произведения на 30 август, петък, 18.30 часа, в Дом на писателя. Това са Ани Илков, Владимир Левчев, Борис Роканов и поетът с китара Ангел Ангелов - Джендема. Срещата им е наречена "30 години по-късно". Владимир Левчев обяснява защо: "Най-ненадейно минаха 30 години. С Боби Роканов и Ани Илков тогава още минавахме за млади поети, напълно…

Талантливи и модерни – чуйте HAYES & Y на островната сцена в събота

На 31 август, събота, инди рок групата HAYES & Y ще свири на остров Света Анастасия, а музикалните събития там са винаги някак по-интимни и приятни. Тя не е гостувала в Бургас от няколко години, но не е непозната на публиката тук. През 2015-та HAYES & Y подгряха сцената на Spirit of Burgas за хедлайнера Kasabian. Членове на бандата са Благослав Анастасов - вокал, ритъм китара, Радослав Лозански - китара, синт, Ивайло Делев - бас китара,…

Търсят се здравни специалисти и домашни санитари за новите мобилни екипи по патронажна грижа в Бургас

Община Бургас търси да назначи специалисти за новата комплексна здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Обединяването на двете услуги в една интегрирана - медицинско обслужване и социални услуги, е по идея…

Потопете се в тайнството на нестинарите до Пантеона

Мистичният огън и тайнството на нестинарите  могат да видят на живо днес бургазлии и гостите на града  пред Пантеона. Огненият ритуал ще започне в 22.30 часа. Той е част от програмата на 47-то издание на Международния фолклорен фестивал. На различни сцени в града довечера ще се представят фолклорни състави от Русия, Румъния ,Полша, Кипър, Сърбия, Словакия. На сцената пред Летния театър в 19.00 часа ще се качат народен…

Фестивалът на пясъчните скулптури с ново работно време от септември

Фестивалът на пясъчните скулптури ще е с ново работно време от 2 септември. От тази дата една от най-интересните атракции на Бургас ще посреща посетители от 9:00 до 21:00 часа, без почивен ден, а цените са следните:   - Деца до 7-год. възраст и хора с увреждания - безплатно; - Деца 7-18 год. - 1,50 лева.; - Пенсионери - 1,50 лева; - Група над 10 човека - 2,50 лева; - Редовен билет - 3,50 лева; - 2 възрастни + дете над 7 год. - 7 лева; - 2 възрастни…

Монтират бронзова пластика, която разказва историята на Часовника

Под Часовника, любимото място за срещи на поколения бургазлии, днес художникът Кольо Кехайов монтира плоча от бронз, разказваща неговата история през годините. Върху нея са изобразени различните локации, на които се е наложило да бъде местен този градски символ през годините. Часовникът е закупен и донесен в Бургас от двамата инженери Георги Марков и Ангел Гюзелев. Това се случва през 1936 г. Механичното съоръжение…

Обяви и съобщения

Съобщение до Росен Николов Георгиев

  РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ Ж.К. "КРАСНО СЕЛО", БЛ. №199, ЕТ.4, АП.14  ГР. СОФИЯ               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Във връзка с постъпило в Община искане вх.№ 94-01-5284/12.02.2019г. от Диана Георгиева Гайдова за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван…

Съобщение до Валентин Стойчев Стоев

  ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ СТОЕВ УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №24 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВ, Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1798/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Калуш Стоянов Михов, върху новообразуван поземлен имот №167.1238 с площ 1 847 кв.м., находящ се в с.о."Каптажа", землище с. Изворище, по плана на новообразуваните…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и…

Съобщение до Димитър Вълчев, Веселин Райков и Мария Димитрова за одобрена оценка

ДИМИТЪР РАЙКОВ ВЪЛЧЕВ, УЛ. БАТАК 4, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАС ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ, Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, БЛ. 22, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 13, ГР. ВАРНА МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. ИВАН МИЛАНОВ 6, ЕТ. 4, АП. 20, ГР. СОФИЯ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2020/22.07.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 68/1668 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№502.64 по плана на новообразуваните имоти…

Съобщение до Иван Илиев Станков

    ИВАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 20 ВХ.2, ЕТ.2       Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка се установи, че временния път преминава през ПИ с идентификатор 47202.6.221 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на имот № 006221 по отм. КВС на местност "Тодорови колиби", землище на…

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36

  Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас       СТАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №10 КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ" ГР. БУРГАС                                                                                                                               …

Съобщение до Еленка Нанчева за издадено решение

ДОЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВАУЛ. "ЦАР САМУИЛ" №2С. ВИНАРСКООБЩ. КАМЕНООБЛ. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №2096/26.07.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с което се поправя допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №810/21.07.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас, с която е получено несъответствие на текстовата с графичната част. Вместо текста…

Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на р

На основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП, срока за подаване на оферти е удължен, съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №2372/27.08.2019 г., относно обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245" .    …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за:

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за: Обособена позиция 1: Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между Община Бургас с Община Малко Търново, Община Средец и Община Айтос; Обособена позиция…

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА "САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКА КУХНЯ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ"

Минали събития

Джаз в Бургас 2019

"Джаз в Бургас" привлича прекрасна, компетентна и все по-многобройна публика. Това е събитие, което по много естествен начин допълни визитката на Културен Бургас. Тази година някои от най-добрите български джазмени и професионални музиканти от Гърция, Австралия, Англия, Франция, Испания, Корея, Белгия и САЩ ще забъркат коктейл от запомнящи се емоции и музика за ценители по време на шестото издание на "Джаз в Бургас".…

С книга на плажа 2019

от 13.08 в 10:00 ч. до 18.08 в 20:00 ч. За пето поредно лято в Експозиционен център "Флора" ще ви очакват едни от най-новите литературни заглавия, които ще превърнат вашия престой на плажа в приключение или съвършена почивка. В периода 13 - 18 август издателства от цялата страна ще се включат в любимия на всички читатели фестивал "С книга на плажа". Централната алея пред експозиционен център Флора ще бъде оформена като книжен…

« Август 2019 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031