Събития и информация от: Вторник, 14 Януари 2020

Новини

Общински ученически първенци по хандбал станаха юношите и девойките от Механото, Строителния и Френската гимназия

След подновяването на общинските ученически игри през новата 2020 г. в Бургас вече са ясни и първенците по хандбал. Победители в категория "8-10" клас са юношите от ПГМЕЕ и девойките от ПГСАГ "Кольо Фичето". В горната категория - "11-12" клас, шампиони станаха юношите от ПГСАГ "Кольо Фичето" и девойките от ГРЕ "Г. С. Раковски". Общинските ученически игри продължават още тази събота и неделя /18-19 януари/ в спортна зала "Нефтохимик"…

Шестима бургаски ученици се класираха за националния кръг на състезанието по творческо писане на английски език

Над 3200 ученици от 147 училища в страната участваха в предварителния кръг на Десетото национално състезание по творческо писане на английски език. Те се конкурираха в седем възрастови категории, от 6-ти до 12-ти клас, като имаха един час да пишат по теми, предложени от организаторите. Писмените работи бяха оценени от три журита, съставени от професионалисти в различни области, сред които и англоговорящи. И тази година…

Модернизирането на Морското училище в Бургас продължава с ремонт на общежитието и нови работилници

Модернизирането на Морското училище в Бургас ще продължи през тази година с ремонт на старото и занемарено общежитие. Днес кметът Димитър Николов разговаря по този въпрос с директора на учебното заведение Христина Жабова и капитаните, които са в училищното настоятелство. След като миналата година Община Бургас придоби гимназията по морско корабоплаване от държавата и започна да модернизира базата и учебните…

Обяви и съобщения

Съобщение за трасе на въздушен електропровод в землището на град Българово

ДО ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.112, ВХ.2, ЕТ.3 ГР. БУРГАС   МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА КВ. "ПРОЛЕТ" №3, ЕТ.4, АП.10 ГР. БОЖУРИЩЕ   СТАМАТКА СТОЙКОВА НИКОЛОВА Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.29, ВХ.7, ЕТ.6 ГР. БУРГАС   МАРИЙКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА УЛ. "АПРИЛЦИ" №13 ГР. БУРГАС   КРЪСТИНА ИЛИЕВА РАШЕВА БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №17, ЕТ.7, АП.13 ГР. БУРГАС   РОСИЦА ЗДРАВКОВА РАДЕВА Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.6, ВХ.3, ЕТ.4, АП.9 ГР. БУРГАС   ВЯЧЕСЛАВ…

Съобщение за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр.Бургас

До ЕКОТЕРМИКА ЕАД До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.663.63 и сгради с идентификатори 07079.663.63.1, 07079.663.63.2, 07079.663.63.3, 07079.663.63.4 и 07079.663.63.5 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е изготвен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр.Бургас. Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден …

Съобщение за издадени Заповед №3670/29.11.2019 г.

Съобщение за издадени Заповед №3670/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас и Заповед №3671/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на РУП за УПИ VI-195 в кв.17 по…

Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:       Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:  Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)“.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: "Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)", oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 17.01.2020г. (петък)…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Порт България Уест“ ЕАД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас"      с възложител "Порт България Уест" ЕАД.  

« Януари 2020 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031