Събития и информация от: Петък, 27 Март 2020

Новини

В Бургас откриха трима нови заразени, мерките остават строги, помагат все повече дарители

За последното денонощие в Бургас са потвърдени още три случая с носители на коронавирус. 920 души са под карантина на територията на общината, 2026 на територията на областта. Удължава се до 12 април срокът за безплатно паркиране в синята зона на град Бургас, съобщи днес кметът Николов. Направена е допълнителна поръчка за голям брой шлемове, които ще бъдат доставени на УМБАЛ, МВР и останалите здравни заведения в общината.…

В новата аналитична графика броят на бургазлиите под карантина отново нараства, но плавно

Община Бургас продължава ежедневно да публикува аналитична графика, проследяваща разпространението на коронавируса и как му влияят взетите мерки. Всяка следваща отчита резултат за предишния ден. Така в данните за вчера, четвъртък, отново се забелязва леко увеличение в броя на поставените под задължителна карантина. Те са 81, при 66 в сряда. Нека бургазлии спазват инструкциите на Националния щаб. Хората под…

Общината планира да поеме дълг за съфинансиране на вече спечелени от нея големи проекти

Община Бургас спечели европейско финансиране и ще изпълни няколко големи и полезни за града проекта на обща стойност десетки милиони лева.   Ето кои са те: * "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/покрита лодкостоянка" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. "Крайморие", гр.…

Обяви и съобщения

Съобшение до Хараламби Поптрайков и Мария Иванова

  ДО ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВ КВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1 ГР.НЕСЕБЪР   ДО МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА УЛ."ЦАР СИМЕОН"53 ГР.БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КК на гр.Бургас, находящ се в бивш масив 141, бивша местност "Мадика", землище на гр.Бургас, с който имотът се урегулира при условията на чл.16 от ЗУТ, като се обособяват четири броя УПИ: УПИ I-2589, УПИ…

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №620/10.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-237 в кв.22 по пла…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-237 в кв.22 по пла на на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.237 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №620/10.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава…

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - С Решение 6-38/28.01.2020г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о.…

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, за инвестиционно предложение:   "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци, "Братово" в ПИ с идентификатор 57337.42.90 по КК на с. Полски извор, Община Камено",   с възложител Община Бургас,  с писмо изх. Nо ПД-2044(1)/03.10.2019 г. компетентният орган…

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Роус“ ЕООД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е входирано писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-540(5)/26.03.2020 г., с което се информира за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхранение…

Карантина - графики

Хора под карантина в Бургас за периода 16.03-25.03.2020 г

Хора под карантина в Бургас за периода 16.03-26.03.2020 г

« Март 2020 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031