Събития и информация от: Сряда, 29 Април 2020

Новини

Отвориха две мерки за безвъзмездно финансово подпомагане на бургаския сектор „Рибарство“

* Кметът Николов: Бъдете активни, за да привлечем повече средства!     Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено обявяват, че е отворен прием по 2 процедури за финансово подпомагане. "Европейският съюз помага на знаещите и можещите, така че бъдете активни и кандидатствайте с качествено подготвени проекти. В този труден момент имаме нужда от такива свежи пари,…

Днес по инициатива на Община Бургас се прави скрининг на извадка от нови 50 души

47 души остава броят на заразените с коронавирус в Бургаска област. 23 са излекуваните до този момент. В болница са 7. Общото им състояние е задоволително, един е на кислородотерапия. На двама от настанените в болница днес ще бъдат взети проби и при отрицателен резултат ще бъдат изписани. 571 души са под карантина в областта, 268 от тях в община Бургас. Сред пътниците в самолета Амстердам - София е имало двама души от…

Всеки бургазлия с платени местни данъци има право на 5 литра безплатен компост

Всеки бургазлия с платени местни данъци има право да получи 5 литра безплатен компост, произведен от ОП "Чистота Еко". Това е най-добрият естествен наторител за растенията в дома или градината, а инициативата е вече традиционна за нашия град. Раздаването на безплатния компост стартира на 4 май, понеделник, и ще се извършва в Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци. То ще продължи до края на годината,…

Ученическото състезание по програмиране [email protected] 2020 ще се проведе онлайн на 16 май

Заради сложната епидемиологична обстановка ученическото състезание по програмиране [email protected] 2020 ще се проведе онлайн на 16 май. Организатори са Бургаският свободен университет и Община Бургас. Тази година предстои неговото второ издание.  В състезанието по програмиране на езика C++ могат да участват ученици (от 4 до 12 клас) от училищата в Бургас, разпределени по възрастови групи. То им дава възможност да проверят…

Отменена е забраната за използване на вендинг машини за кафе и топли напитки

* Но собствениците им трябва да се грижат за тяхната дезинфекция!   В Бургас е издадена нова заповед, отменяща старата, с която бе забранено да работят вендинг машините за кафе и топли напитки на публични места. В нея е разпоредено на лицата, извършващи търговска дейност чрез такива автомати на открито и в сгради, да извършват допълнителна обработка с дезинфектанти на алкохолна основа или с препарати с трайна…

"БМФ Порт Бургас" ЕАД дари хранителни пакети за 300 000 лева

Кирил и Георги Домусчиеви и пристанищният оператор "БМФ Порт Бургас" ЕАД дариха хранителни пакети на стойност 300 000 лева. Те са предназначени за няколко категории хора в Бургас, които имат нужда от подкрепа по време на извънредното положение: 1. Семейства с малки деца. Община Бургас поиска от директорите на всички училища и детски градини на своя територия списък със семейства , които имат нужда от такъв социален…

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА"№98

№ 70 - 00 - 4898/4/13.02.2020 г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА"№98 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за  строеж: №П-10/24.02.2020 г. за обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕРЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.230.2.4, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН В  ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С КЪТ ЗА КАФЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ТЪРГОВСКА СГРАДА С ИДЕНТИФИКСАТОР  07079.614.230.2 ПО КК НА ГР. БУРГАС" находящ…

Съобщение до всички собственици в ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.653.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС по плана на "Меден Рудник"

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.653.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ ХIII-2, КВ.141А ПО ПЛАНА НА РАЙОНЕН ЦЕНТЪР "МЕДЕН РУДНИК", ГР.БУРГАС)                                                 На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №51/23.03.2020 г. за обект…

Съобщение за издадено разрешение в землище на кв.Лозово

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №О-43/23.04.2020г. за обект: "Складова база за промишлени стоки - етапно строителство", с местонахождение УПИ ХVI-882, бивш масив 25, землище на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.882 по КК на гр. Бургас. Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ.   ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВАГлавен…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН"№68

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ.  "ЦАР КАЛОЯН"№68  Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за  строеж: №П-15/ 10.03.2020 г. за обект : "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ №3 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.247.1.10 И АПАРТАМЕНТ № 4 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.247.1.9  находящ се в: ПИ с идентификатор 07079.617.247, УПИ VIII-5814, кв. 28, по плана на ж. к."Възраждане", гр. Бургас, с административен…

Съобщение до Стефан Илиев, Ганчо Иванов, Кортеза Ненова и Златина Георгиева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

ОБЩИНА БУРГАС  ИЗХ. №94-01-11770/15.03.2020Г                                           ДОСТЕФАН ЗЛАТЕВ ИЛИЕВУЛ."КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"№26 ДОГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВУЛ."ИВАЙЛО"№51, ЕТ.6 ДОКОРТЕЗА КРЪСТЕВА НЕНОВАУЛ."ИВАЙЛО"№51, ЕТ.6 ДОЗЛАТИНА ГАНЧЕА ГЕОРГИЕВАУЛ."ИВАЙЛО"№51, ЕТ.6 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №525/25.02.2020г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие"…

Съобщение до заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 964/23.04.2020 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-11,19 в кв.36 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.294 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на отговор на подадено заявление, акт за установяване на задължения и покана по чл. 182 от ДОПК.             В случай, че не се явят в посочения…

Културна инфраструктура

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Главна целПовишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа. Специфични цели:► Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион;► Подобряване на туристическия имидж на региона;► Създаване на условия за…

АКТУАЛНИ МЕРКИ

ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" Бенефициенти са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Краен срок за кандидатстване : 31.03.2021г. Допустими кандидати: Предприятия, създадени от участници…

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19.   По програмата за гарантиране на безлихвени кредити с решението на МС от 10.12.2020 г. в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение се прие увеличение на лимита на гарантираните от Българска банка за развитие…

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Социална програма за подпомагане с хранителни продукти на най-уязвимите в Бургас. Освен топла храна, услугата включва и почистване на дома, медицински преглед, измерване на кръвно налягане и други социални и здравни дейности. По програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора, над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания. Попълнени заявления се подават на електронната…

СОЦИАЛНА УСЛУГА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ МАЙКИ С ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ, БОЛНИ И ТРУДНОПОДВИЖНИ ХОРА

https://www.burgas.bg/bg/info/details/1545/42278

Услугата е в подкрепа на самотни майки с деца, възрастни, болни и трудноподвижни хора, които спазват изолацията и не могат излязат, за да напазаруват, да получат пенсията си или да платят битовите си сметки. Те могат да използват горещите телефони за поръчка и доставка на храна и медикаменти до дома, обявени на сайта на Община Бургас:  0885 985 693  0884 469 130  0882 129 664 Същите мобилни екипи се включват и в разпределението…

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

https://www.burgas.bg/bg/info/details/1546/42279

До 16 април, Областният съвет на Български червен кръст, провежда кампания за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите се, в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане. Тя е насочена към четири целеви групи:  Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и които, съгласно препоръките на Националния кризисен щаб, са определени…

« Април 2020 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930