Събития и информация от: Вторник, 5 Май 2020

Новини

Треньори и родители на деца от школите на „Звездичка“ дариха кръв за УМБАЛ

 Ръководството и треньорите  на  ДФК "Звездичка" се включиха в акцията по даряване на кръв за нуждите на УМБАЛ Бургас. Към тях се включиха и родители на деца, които тренират в школите на ДФК "Звездичка".Добрият пример даде почетния президент на клуба Петър Алексиев, който се включи пръв в кампанията в зала "Бойчо Брънзов".Инициативата за кръводаряване е на общинската администрация и Постоянната комисия…

Списание „Море” стана на 40 години

Първият брой на Алманах "Море" излиза на 24 май 1980 година. Скоро той се превръща в лице на бургаската литература и придобива национално значение. Главни редактори на алманаха са последователно поетите Недялко Йорданов и Христо Фотев. От 1992 г. по решение на тогавашното общинско ръководство изданието се преформатира в "маринистично списание", с назначен нов редакционен екип. В този си вид регионалното издание просъществува…

Синята зона започва да функционира от 7 май

Синята зона за платено паркиране ще започне отново да функционира от 7 май. Тя е с работно време от 09:00 до 19:00 часа в работни дни. От 11 май ще започнат да функционират нови две подзони към сегашната схема- зона 22 в квартал "Възраждане", и зона 23 в комплекс "Братя Миладинови". Обособяването на двете нови подзони стана с решение на Общинския съвет от месец март тази година. Заявления за издаването на стикери за платено…

Конкурсът „Аз, моят град и морето” отново приканва децата и учениците да хванат четките и боите

За 16 година Ротари клуб "Бургас Пиргос", Община Бургас и ЦПЛР-Бургас организират конкурс за рисунка   "Аз, моят град и морето". През изминалите години той предизвикваше интерес и желание за участие у много деца и ученици от Бургас. Целта на конкурса е да възпитава в любов към ротарианското движение,  да създаде   положително отношение към родния град и морето, към опазване на културно - историческото…

От утре отваря врати кафетерията с магазинчето за сувенири на Акве Калиде

От утре, 6 май, магазинчето за сувенири на Акве Калиде и кафетерията, която има открита тераса и градина също ще започнат работа, спазвайки засилени противоепидемични мерки. Работното им време ще бъде от 08:00 до 20:00 часа. Клиентите ще могат да използват масите на открито, които са във външните пространства на терасата и градината на Акве Калиде. Масите и столовете ще се дезинфекцират след всеки посетител, а за клиентите…

От утре заведенията със зони на открито могат да осъществяват дейност, спазвайки заповедта на министъра на здравеопазването

* Контролът за прилагане на изискванията е поверен на БАБХ и РЗИ - Бургас   От утре заведенията с търговски площи на открито имат право да осъществяват дейност спрямо заповедта на министъра на здравеопазването. Контролът за спазването на изискванията е изцяло на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и РЗИ - Бургас. 47 остават случаите на заразени с коронавирус в Бургас. 26 са излекувани, 7 са в болница…

Продължава асфалтирането на ул. "Транспортна", което налага затваряне на част от кръстовището с ул. "Петко Задгорски"

Продължават дейностите по асфалтополагане на ул. "Транспортна", в участъка на кръстовището й с ул. "Петко Задгорски". Това налага движението на автомобили по кръстовището от страна на ж.к. "Изгрев" да бъде преустановено временно. В тази връзка Община Бургас уведомява, че от 09.00 до 12.00 часа на 07.05.2020 г. /четвъртък/ ще бъде затворено част от кръстовището от страната на комплекса и движението на ППС в направление от бул.…

Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър Василев Димитров

ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №940/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2086 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №077029 по недействаща КВС, бивша местност "Хайнлъка") и отредения…

Съобщение до Димитър Василев Димитров

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ  С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №940/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2086 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №077029 по недействаща КВС, бивша местност "Хайнлъка")…

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени…

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

ДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.605.254, 07079.605.255, 07079.605.256 И 07079.605.257 ПО КК НА ГР.БУРГАС В КВ.27 ПО ПЛАНА НА ПЗ"СЕВЕР", ГР.БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.605.254, 07079.605.255, 07079.605.256 И 07079.605.257 ПО КК НА ГР.БУРГАС В КВ.27 ПО ПЛАНА НА ПЗ"СЕВЕР", ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1045/05.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.254, 07079.605.255, 07079.605.256 и 07079.605.257 по КК…

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

https://www.burgas.bg/bg/info/details/1549/42350

Списание "Море"

Съдържание от АЛМАНАХ брой 1/2020 г.

АКТУАЛНИ МЕРКИ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ, ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ПРЕДЛАГА МОСТОВИ КРЕДИТ СРЕЩУ СУБСИДИЯ Целевата група е: нови и съществуващи клиенти, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда). Допуска се финансиране на дружества/земеделски…

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти. *За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит. Цел на кредитите - оборотни средства Размер на кредита - от 1 500 Евро до 25 000 Евро Срок за погасяване - от 12 до 24 месеца Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/…

КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти. Цел на кредитите - придобиване на дълготрайни активи Размер на кредита - от 1 500 Евро до 100 000 Евро Срок за погасяване - от 12 до 120 месеца Гратисен период - до 12 месеца Минимално собствено участие - 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква Лихвен % за крайни получатели…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови…

« Май 2020 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031