Електронни услуги

ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Административни услуги

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Информационна система за управление на водите

Достъп на гражданите до информационна система на сайта на Община Бургас от тук

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до информация
Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
Предоставяне на информация за повторно използване
Списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас
Данни в отворен формат

https://www.burgas.bg/bg/info/index/33

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС - публикувани на сайта на Община Бургас

Регистри

Достъп на гражданите до регистри пуликувани на сайта на Община Бургас от тук

КАРТИ НА БУРГАС

Карти на Бургас

КАРТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

- Интегриран геопортал на Община Бургас

- Карта на местата с безжичен интернет в Община Бургас

СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ОБЩИНА БУРГАС

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

Необходимо е да си вземете номер за електронна справка при внасяне на документите в Деловодството на Община Бургас.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Справка  за финансови задължения

 СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" на ул."Александровска" №83 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;
3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.
При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.

Достъп до системата се осъществява на следния адрес:  https://mdt.burgas.bg:81/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - СПРАВКА ЗА ИНСТИТУЦИИ - Справката се предоставя след посочен от потребителя ЕИН (единен идентификационен код като ЕГН, ЕИК по БУЛСТАТ, ЛНЧ и др.). Резултатът от търсенето се помества в справка, която се връща на потребителя.

Достъп до системата се осъществява на следния адрес:  https://mun.uslugi.io/OnlineServicesWSClient

За ползването на системата е необходим електронен подпис (Квалифициран Електронен Подпис - КЕП), като за целта се извършва еднократна първоначална регистрация. Последната се заявява от потребителя и се оторизира от администратор. След това извикване на конкретна справка се извършва при наличие на включен към компютъра валиден и вече регистриран електронен подпис. Последният трябва да е издаден от български доставчик на удостоверителни услуги. 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

КАЛКУЛАТОР ЗА ДАНЪК ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3.5 ТОНА

 Калкулатор за данък за леки и товарни автомоболи 3.5 тона

Чрез калкулатора всеки собственик може да се ориентира какви стойности на данък МПС се получават за автомобила му.

https://cartax.uslugi.io

ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Eлектронна система за записване в детски градини и ясли

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Eлектронна услуга за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ОБЕДНО МЕНЮ В УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ

Обедно меню в ученически столове

Менюто за обяд на учениците в столовете на територията на град Бургас е на адрес: www.e-stol.com/home/month, като тук е достъпна само информация за предлаганите  ястия.

При желание да направите поръчка за храна за своето дете или да разгледате цените, то трябва първо да си направите регистрация на адрес www.e-stol.com/register и след като се логнете в системата ще получите пълен достъп.

 

БИЗНЕС КАРТА БУРГАС

БИЗНЕС КАРТА НА БУРГАС

Платформа показваща подробна картина на бизнес сектора в Бургас.
https://www.businessmap.burgas.bg/bg

ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ В БУРГАС

ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ В ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ БУРГАС

Eлектронна платформа за достъп в реално време до полезна информация за градския транспорт през електронни устройства с операционна система Андроид и Уиндоус. 

https://www.a2b.burgasbus.com/

ИНТЕРАКТИВНА 360° ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА НА НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИМИ ОБЕКТИ В ГРАДА

ИНТЕРАКТИВНА 360° ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА НА НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИМИ ОБЕКТИ В ГРАДА

Невероятният чар на Бургас, неговата впечатляваща архитектура и нова градска визия, реконструираното ларго, колоритните малки улички, интересни места, романтични локации и морски пейзажи - те вече са достъпни на един клик разстояние - www.vrburgas.com.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НОИ

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от главното меню - "Е-услуги"

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Посетете страницата на адрес: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1494/41297

НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Профил за купувача

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

свали като pdf разглеждания: 446731 последна промяна: 17:03:12, 12 януари 2021