Заповеди на кмета

ЗАПОВЕД №131/18.01.2021 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : понеделник, 18 януари 2021

ЗАПОВЕД №3348/04.12.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : петък, 04 декември 2020

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2020/2021

Публикувано на : сряда, 18 ноември 2020

ЗАПОВЕД №2655/08.10.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : четвъртък, 08 октомври 2020

ЗАПОВЕД №2306/14.09.2020г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в Община Бургас

Публикувано на : вторник, 15 септември 2020

Заповеди за отчуждаване на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“

Публикувано на : вторник, 07 юли 2020

ЗАПОВЕД №1634/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1632/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1630/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1627/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1625/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1401/15.06.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : понеделник, 15 юни 2020

ЗАПОВЕД №1267/01.06.2020 г. определяне на зони за къпане

Публикувано на : четвъртък, 11 юни 2020

ЗАПОВЕД №579/02.03.2020 г. за предприемане на противоепидемични мерки

Публикувано на : понеделник, 02 март 2020

ЗАПОВЕД №543/27.02.2020 г. определяне на приемни дни на кмет и заместник-кметове на Община Бургас за граждани и представители на юридически лица и други организации

Публикувано на : четвъртък, 27 февруари 2020

ЗАПОВЕД №462/18.02.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : вторник, 18 февруари 2020

ЗАПОВЕД № 293/04.02.2020 г. за забрана на паша

Публикувано на : четвъртък, 13 февруари 2020

ЗАПОВЕД № 3586/25.11.19г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2019 г. за неучебен ден за всички ученици

Публикувано на : четвъртък, 05 декември 2019

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2019/2020

Публикувано на : понеделник, 18 ноември 2019

ЗАПОВЕД №3362/05.11.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : вторник, 05 ноември 2019

ЗАПОВЕД №1467/05.06.2019г. за определяне зоните за къпане за сезон 2019г.

Публикувано на : петък, 07 юни 2019

ЗАПОВЕД №1364/28.05.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

Публикувано на : вторник, 28 май 2019

ЗАПОВЕД №477/26.02.2018 г. за забрана на паша

Публикувано на : сряда, 13 март 2019

Заповед №317/11.02.2019 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : понеделник, 11 февруари 2019

Заповед №138/22.01.2019 г. за отмяна на Заповед №3652/27.12.2018 г. за землище с. Равнец, община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г.

Публикувано на : сряда, 23 януари 2019

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища и напоителни канали в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2018/2019

Публикувано на : петък, 28 декември 2018

ЗАПОВЕД №2658/26.09.2018г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Публикувано на : сряда, 26 септември 2018

ЗАПОВЕД 1895/13.07.2018 Защита на личните данни

Публикувано на : сряда, 18 юли 2018

ЗАПОВЕД №798/30.03.2018 г. определяне на зони за къпане

Публикувано на : четвъртък, 14 юни 2018

ЗАПОВЕД №631/15.03.2018 г. за забрана на паша

Публикувано на : петък, 16 март 2018

Заповеди на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Публикувано на : четвъртък, 04 януари 2018

Заповедите са публикувани ТУК .

ЗАПОВЕД №3382/04.12.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : понеделник, 04 декември 2017

ЗАПОВЕД №3324/28.11.2017г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2017 г. за неучебен ден за всички ученици

Публикувано на : петък, 01 декември 2017

ЗАПОВЕД №3025/30.10.2017г. Граница на районите за почистване и честота на извозване на битови отпадъци в общината през 2018г.

Публикувано на : понеделник, 30 октомври 2017

Заповед №2831/10.10.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : сряда, 11 октомври 2017

ЗАПОВЕД №2121/08.08.2017 По време на футболна среща се забранява продажбата на алкохолни напитки в района на спортната зона и стадион "Лазур"

Публикувано на : вторник, 08 август 2017

ЗАПОВЕД №1955/26.07.2017 за забраняване продажбата на алкохолни напитки, ползване на дронове и прелитане на делтапланери до 500 м. от стадион „Лазур” и в Приморски парк – Северен плаж, от 12.00 часа до 24.00 часа на 27.07.2017 г.

Публикувано на : сряда, 26 юли 2017

ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА СРЕЩА СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОДАЖБА, ПРЕДЛАГАНЕ И СЕРВИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЕКТИ, ОТСТОЯЩИ ДО 500М. ОТ СТАДИОН "ЛАЗУР"...

Публикувано на : вторник, 04 юли 2017

ЗАПОВЕД №1697/03.07.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : понеделник, 03 юли 2017

ЗАПОВЕД №985/24.04.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : вторник, 25 април 2017

ЗАПОВЕД №922/20.04.2017 г. за въвеждане ред при престоя на туристическите автобуси

Публикувано на : понеделник, 24 април 2017

ЗАПОВЕД №516/01.03.2017 г. за забрана на паша

Публикувано на : сряда, 08 март 2017

ЗАПОВЕД №4/03.01.2017 г. за обявяване на 5 и 6 януари 2017г. за неучебни дни

Публикувано на : вторник, 03 януари 2017

ЗАПОВЕД №3634/16.12.2016г. на Кмета на Община Бургас за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Публикувано на : петък, 16 декември 2016

ЗАПОВЕД №3481/02.12.2016 г.

Публикувано на : понеделник, 05 декември 2016

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.105, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование и след като изпратих уведомление до началника на Регионално управление на образованието - гр. Бургас

ОБЯВЯВАМ

6-ти декември 2016 г. за неучебен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на Община Бургас, във връзка с честването на 6-ти декември 2016 г. - Никулден и Празник на град Бургас.

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

Публикувано на : петък, 28 октомври 2016

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва

ЗАПОВЕД № 2027/28.7.16 г.

Публикувано на : петък, 29 юли 2016

относно

ЗАБРАНА продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и обектите от търговската мрежа, отстоящи на разстояние до 500 м. от стадион "Лазур" и в Приморски парк - Северен плаж, к-с "Лазур", гр. Бургас от 12.00 до 24.00 часа на 30.07.2016 година

и

ЗАБРАНА ползването на дронове и прелитането на делтапланери в района на спортната зона и стадион "Лазур" за времето от 17:00 до 21:00 часа на 30.07.2016 година.

ЗАПОВЕД №1973/26.07.2016 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Публикувано на : вторник, 26 юли 2016

№1595/14.06.16г. на Кмета на Община Бургас, за отчуждаване и обезщетение на отчужден имот

Публикувано на : четвъртък, 16 юни 2016

№1594 на Кмета на Община Бургас, за отчуждаване и обезщетение на отчужден имот

Публикувано на : четвъртък, 16 юни 2016

 

№1186/03.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, за определяне комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва

Публикувано на : четвъртък, 05 май 2016

Заповед №1047/23.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

Публикувано на : четвъртък, 24 март 2016

Заповед №667/15.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, за забрана пашата в горски територии в териториалния обхват...

Публикувано на : сряда, 16 март 2016

На основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, заповед №667/15.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, за забрана пашата в горски територии в териториалния обхват на ТП"Държавно горско стопанство"- Бургас и ТП"Държавно ловно стопанство"- Ропотамо.

ЗАПОВЕД № 653/14.03.2016 за регламентиране на местата и времето за престой на туристически автобуси през лятото

Публикувано на : понеделник, 14 март 2016

ЗАПОВЕД № 349/09.02.2016 за забрана пашата на селскостопански животни

Публикувано на : вторник, 09 февруари 2016

ЗАПОВЕД №3338/03.12.2015г. за обявяване на 4 декември 2015 година за неучебен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 04 декември 2015

ЗАПОВЕД №730/07.04.2015г. за надстрояване на сграда със статут на недвижима културна ценност

Публикувано на : понеделник, 11 май 2015

ЗАПОВЕД №1042/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №009037 в местността "Илилика" по КВС в землище в с.Извор, за срок от 10 години

Публикувано на : четвъртък, 30 април 2015

ЗАПОВЕД №1041/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №014027 в местността "Чернозема" в землище в с.Извор, за срок от 10 години

Публикувано на : четвъртък, 30 април 2015

ЗАПОВЕД №1040/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, за срок 10 години

Публикувано на : четвъртък, 30 април 2015

Заповед №28/07.01.2015 г. за отнемане на Разрешение за удължено работно време издадено на "Джулиан клубс"ООД

Публикувано на : петък, 09 януари 2015

Заповед №3080/14.11.2014 г. за компетентни органи и правила за разглеждане на заявленията по ЗДОИ в Община Бургас

Публикувано на : вторник, 18 ноември 2014

Заповед №2602/02.10.2014 г. за утвърждаване на номерация на избирателни секции в Община Бургас, за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции

Публикувано на : петък, 03 октомври 2014

Заповед №2460/25.09.2014 г. за заличаване на избирателна секция № 02-04-00-289-"Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатични заболявания - Бургас" ЕООД

Публикувано на : петък, 03 октомври 2014

Заповед №2089/22.08.2014 г. относно налагане на мерки във връзка с констатирани огнища на "син език"

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2015

Заповед №1749/08.07.2014 г. за Приемане на Временна организация и безопасност на движението на обект "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов"

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2015

Заповед №1270/22.05.2014 г. за ангажиране на превозни средства за изборите

Публикувано на : петък, 23 май 2014

Заповед №138/20.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 20.01.2014г. до 22.01.2014г.

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2015

Заповед №130/17.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 17.01.2014г. до 22.01.2014г.

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2015

Заповед №3246/21.11.2013 г. за обявяване на 6.12.13 г. - Никулден за неучебен ден

Публикувано на : сряда, 27 ноември 2013

Заповед №3158/12.11.2013 г. ползване на паркинг между сградите на Община Бургас и ОББ

Публикувано на : сряда, 27 ноември 2013

Заповед №2898/23.10.2013 г. за преброяване на животни

Публикувано на : сряда, 27 ноември 2013

Заповед №490/22.02.2013 г. за определяне на работното време при събиране на местните данъци и такси

Публикувано на : сряда, 27 ноември 2013

Заповед №463/19.02.2013 г. за забрана пашата на селскостопански животни

Публикувано на : сряда, 27 ноември 2013

Заповед 97/10.01.13 за оттегляне на Разрешение №53/20.12.2012 г. за премахване и изкореняване на декоративна дървесна растителност

Публикувано на : четвъртък, 10 януари 2013

Заповед 2965/06.11.12 за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 06 ноември 2012

Заповед 2894/30.10.12 относно определяне граници на територията на Община Бургас за предоставяне на услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и честота на извозване на отпадъците

Публикувано на : вторник, 30 октомври 2012

Заповед 2540/04.10.2012 г. за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на инфраструктруктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Бургас и намаляване последствията за населението при усложнена зим

Публикувано на : вторник, 09 октомври 2012

Заповед 2514/03.10.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 09 октомври 2012

Заповед 2513/03.10.2012 г. за въвеждане на платено локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците, живущи на улици и площади - общинска собственост с въведен режим за платено паркиране - "Синя зона"

Публикувано на : вторник, 09 октомври 2012

Заповед 2038/20.08.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 21 август 2012

Заповед 1600/03.07.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 21 август 2012

Заповед 1313/30.05.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 21 август 2012

Заповед 1054/27.04.2012 г. за определяне на маршрути за туристически автобуси влизащи в гр.Бургас през туристически сезон Лято 2012

Публикувано на : четвъртък, 03 май 2012

Заповед 630/12.03.2012 г.з а въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Публикувано на : вторник, 21 август 2012

ЗАПОВЕД №2306/14.09.2020г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в Община Бургас

Публикувано на : вторник, 15 септември 2020

ЗАПОВЕД №1634/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

Публикувано на : понеделник, 06 юли 2020

ЗАПОВЕД №1267/01.06.2020 г. определяне на зони за къпане

Публикувано на : четвъртък, 11 юни 2020

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

Публикувано на : петък, 28 октомври 2016

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва

ЗАПОВЕД №1973/26.07.2016

Публикувано на : вторник, 26 юли 2016

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

 

 №1973/26.07.2016

 

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) във връзка с подадени от собственици на имоти писмени сигнали с вх. рег. №№94-01-24581/25.07.2016 г., 94-01-24589/25.07.2016 г., 94-01-24591/25.07.2016 г., 94-01-24593/25.07.2016 г., 94-01-24596/25.07.2016 г., 94-01-24597/25.07.2016 г., 94-01-24599/25.07.2016 г., 94-01-24601/25.07.2016 г., 94-01-24602/25.07.2016 г. , 94-01-24606/25.07.2016 г. и  94-01-24606(1)/25.07.2016 г. 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

определям комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва:

 

                1. Стефка Георгиева Калева, директор на дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас

                2. Гергана Добрева Христова, гл. експерт в дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас

                3. Роза Кирилова Кирева - Иванова, гл. юрисконсулт в дирекция "Правно - нормативно обслужване", Община Бургас

                4. Татяна Михайлова Цонкова, гл. експерт в отдел "Координация и административен контрол", Областна администрация Бургас

5. Мария Петкова Тепавичарова, гл. експерт в отдел "Координация и административен контрол", Областна администрация Бургас

6. Милка Райнова Василева, началник сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

7. Светозар Стефанов Зехирев, ръководител териториално звено ГРАО - Бургас

 

                Проверката да се извърши в 7 (седем)-дневен срок от издаването на настоящата заповед, като за резултатите от проверката се състави протокол.

                Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Бургас.

                Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Бургас.

                Препис от заповедта да се връчи на Секретаря на Община Бургас, Директора на дирекция "Гражданска регистрация на населението", Областен управител на Областна администрация Бургас, Директора на Областна дирекция на МВР - Бургас, Ръководителя на ТЗ ГРАО Бургас за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

№1594/03.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, за определяне комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва

Публикувано на : четвъртък, 16 юни 2016

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД№1594

С Решение №54-18/21.07.2015г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП- ПУР) за трасе на обслужващ път от участъка между о.т.505-о.т.504 в регулацията на кв.Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, до УПИ ІІІ-41, отреден "за инфраструктура- КПС и Трафопост", в масив 44, землище кв. Рудник, гр.Бургас.

Трасето на новопредвидената улица с габарит 9.00м. започва от о.т.505 в регулацията на кв. Рудник  и достига до УПИ ІІІ-41 и УПИ ІV-41, в масив 44, местност "Чобан чаир", урегулирани с ПУП-ПРЗ за имот с пл. №41, одобрен със Заповед №4054/28.12.2009г. на Зам.-кмет на Община Бургас.

С писмо рег.№Z -1207/01.12.2015. год. на Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас, с цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с изпълнение на обект "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води - с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013год., включен като обект от първостепенно значение в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016год., приета с решение на Общински съвет - Бургас по точка 5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016год. заседание /Протокол №7/, e посочено, че е необходимо започване на  отчуждителна процедура на засегнатите 124/4873 кв.м. ид. части от ПИ №044027,  целият с площ 4873кв.м., по КВС на  землище  кв. Рудник, гр. Бургас, собственост на физически лица.

С решение №КЗЗ-26/28.10.2015г. на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните, е променено предназначението на общо 156 кв.м. земеделска земя, пета категория, неполивна,  в това число 124 кв.м.  от ПИ №044027 по КВС на землище  кв. Рудник, гр. Бургас.

Имот №044027,  целият с площ 4873кв.м. е собственост на София Костадинова Попова с ЕГН, Анастасия Костадинова Щерева с ЕГН, Атанас Костадинов Илчев с ЕГН и Стоянка Костадинова Димитрова с ЕГН, съгласно  нотариален  акт №62, том VІІ, д.№3107/30.04.1996г. за собственост на недвижими имоти, възстановени  по ЗСПЗЗ.

Останалата част от ПИ №044027, местност "Чобан чаир" по КВС на землище  кв.Рудник гр.Бургас, в размер на 4749  кв.м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, при което е спазено  изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, Община Бургас е възложила с договор от 02.02.2016год. на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка на  посочените идеални части от имотите, предмет на отчуждаване.

Оценката е предадена на 18.03.2016г.

Оценителят е изследвал всички сделки с имоти в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, регистрирани в Служба по вписванията -Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.02.2015год.  до 31.01.2016 год., като предмет на извършен анализ са общо 20 броя сделки с имоти, отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС- "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл.22, ал.3, и ал.5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение е определено в размер 0,32095лева/кв.м, равен на осреднената цена за квадратен метър от анализираните сделки.

В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за имота, предмет на отчуждаване и размера на дължимото обезщетение, е публикувано на 26.04.2016 год. във вестниците "Капитал дейли", "Новинар" и "Черноморски фар", на интернет страницата на Община Бургас, на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, както и в техническата служба в кв. Рудник, гр.Бургас, Община Бургас.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота, оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок, изтекъл е едномесечния срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1, установих че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

На основание чл.25, ал.2 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОС, чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията, и с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,

                                        ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТЧУЖДАВАМ 124/4873 кв.м. ид. части от поземлен имот  №044027,  целият с площ 4873кв.м., местност "Чобан чаир" по КВС на землище  кв.Рудник гр.Бургас, при граници на целия имот:  ПИ №№044026, 000064, 044040, 044054 и 044004, от собствениците на имота: София Костадинова Попова с ЕГН и постоянен адрес:  гр. Бургас, жк." Лазур", бл.75, ет.11, ап.4; Анастасия Костадинова Щерева с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Антим първи" №35,ет.2, ап.1; Атанас Костадинов Илчев с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Рудник, ул."Пеню Пенев" №3; и Стоянка Костадинова Димитрова с ЕГН и постоянен адрес:

гр. Бургас, кв. Рудник, ул."Кирил и Методий" №47. 

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците  на отчуждения имот в размер на 39,80 лв.(тридесет и девет лева и  осемдесет   стотинки) лева, при равни квоти, както следва:

-1/4 ид. част  за  София Костадинова Попова, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

-1/4 ид. част за Анастасия Костадинова Щерева, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

- 1/4 ид. част  за  Атанас Костадинов Вълчев равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

 -1/4  ид. част за Стоянка Костадинова Димитрова, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

ІІІ. Сумата по точка ІІ ще бъде преведена в едноседмичен срок след влизане в сила на настоящата заповед, по посочени от собствениците на отчуждения имот сметки, открити в "Общинска банка" АД - клон Бургас.

ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед отчужденият имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от Закона за общинската собственост.

V. Имотът да бъде завзет след изплащане на обезщетението.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите собственици по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от от ЗОС.

VІ. Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести на основание чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС

Копие от заповедта да се постави на определените за това места - на таблото за обявления в сградата на Община Бургас, ул."Александровска" №26, на таблото за обявления в сградата на ТД "Изгрев" и в сградата в която се помещава техническата служба в кв.Рудник, гр. Бургас, на чиято територия се намира имота, предмет на отчуждаване и да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й, чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

ЗАПОВЕД №1041/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №014027 в местността "Чернозема" в землище в с.Извор, за срок от 10 години

Публикувано на : четвъртък, 30 април 2015

ЗАПОВЕД №1040/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, за срок 10 години

Публикувано на : четвъртък, 30 април 2015

Заповед №511/29.02.2012 г. за забрана на пашата на селскостопански животни в определени територии

Публикувано на : сряда, 29 февруари 2012

Заповед №507/29.02.2012 г. във връзка за улесняване на данъкоплатците, в периода за внасяне на данъци се въвежда плаващо работно време на служителите

Публикувано на : сряда, 29 февруари 2012

Заповед №233/26.01.2012 г. за създаване на нормален режим на работа в училища и детски заведения във връзка с усложняване на зимната обстановка в региона

Публикувано на : четвъртък, 26 януари 2012

Заповед №2991/16.12.2011 г. във връзка с предстоящото честване на коледните и новогодишни празници и осигуряване на спокойствие и условия за труд и отдих на гражданите на територията на гр.Бургас

Публикувано на : петък, 16 декември 2011

Заповед №2746/17.11.2011 г. за обявяване на 06.12.2011 г. - празник на гр. Бургас за неучебен ден

Публикувано на : сряда, 23 ноември 2011

Заповед №2702/10.11.2011 г. за прилагане на транспортна схема за обслужване на учениците и децата от селата

Публикувано на : сряда, 23 ноември 2011

Заповед №2629/01.11.2011 г.

Публикувано на : четвъртък, 10 ноември 2011

Заповед №2616/28.10.2011 г.

Публикувано на : четвъртък, 10 ноември 2011

Заповед №1856/02.08.2011 г.

Публикувано на : четвъртък, 10 ноември 2011

Заповед №2693/09.11.2011 г.

Публикувано на : четвъртък, 10 ноември 2011

Заповед №1261/30.05.2011 г.

Публикувано на : вторник, 31 май 2011

Заповед №3015/28.10.2010 г.

Публикувано на : петък, 29 октомври 2010

Заповед №1186/04.05.2010 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №2547/20.09.2010 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №769/25.03.2010 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №741/24.03.2010 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №413/18.02.2010 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №3863/10.12.2009 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

Заповед №3283/29.10.2009 г.

Публикувано на : понеделник, 25 октомври 2010

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader

свали като pdf разглеждания: 136114 последна промяна: 15:20:28, 18 януари 2021