РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС - ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Регистри

Публикувани данни в отворен формат

ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Регистри на Община Бургас

https://data.egov.bg/organisation/cbf41545-cc03-4d36-ac03-ccb747d89912/datasets