Обяви и съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:       

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.4 от Закона за туризма

          Заповед №123/15.01.2021г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Маестро" с адрес ул. "Митрополит Симеон" №25 с издадено удостоверение № 3136/ 25.06.2020г.;

 

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №3075/13.11.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости "Морски клуб Сарафово" с адрес кв. Сарафово ул. "Албатрос" №4 вх.А - Морски клуб с издадено удостоверение №2683/12.09.2017г.;

          Заповед №3083/13.11.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Демиреви" с адрес кв. Крайморие ул. "Лорна" №19 с издадено удостоверение №2659/12.09.2017г.;

          На основание чл. 137 ал. 1 т.4 от Закона за туризма

          Заповед №3075/13.11.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на механа "Къщатъ" с адрес ул. "Рилска" №8 с издадено удостоверение №3095/28.02.2020г.;

 

          Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №2602/05.10.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Мокай" с адрес ж.к. "Зорница" м/у бл.2 и бл.3 с издадено удостоверение №2249/11.12.2015г.;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №2355/17.09.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Престиж" с адрес ж.к. "Славейков" - ТЦ "Престиж-2" ет.2 (УПИ Х, идент. 07079.602.364) с издадено удостоверение №2889/06.03.2019г.;

          Заповед №2354/17.09.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три  звезди" на семеен хотел "Плаза" с адрес бул. "Алеко Богориди" №42 с издадено удостоверение №2790/15.06.2018г.;

          На основание чл. 137 ал. 1 т.4 от Закона за туризма

          Заповед №2458/23.09.2020г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на кафене "Екзит" с адрес бул. "Сан Стефано" №62 (блок В - първи сутерен, №К) с издадено удостоверение №3100/28.02.2020г.;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №2009/14.08.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Некст" с адрес ж.к. "Братя Миладинови" бл.117 с издадено удостоверение №2187/09.09.2019г.;

          Заповед №2010/14.08.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на бистро "Бока" с адрес ул. "Чаталджа" №52 с издадено удостоверение №2143/04.10.2019г.;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение до Николай Борисович Черняков, управител на "Крутон" ООД

 

ДО

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ЧЕРНЯКОВ

УПРАВИТЕЛ НА

КРУТОН ООД

 

На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Николай Борисович Черняков управител на "Крутон" ООД С ЕИК: 102956044, че е издадена заповед №1492/25.06.2020г. за отказ за определяне на вид и категория на туристически обект - бистро "СушиБум/sushiBum" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" бл.163, която е необходимо да получите в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на публикуването му.

Заповедта следва да се получи от управителя на "Крутон" ООД или от упълномощено лице на следният адрес: гр. Бургас  ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19 - Дирекция "Икономика и стопански дейности".

След изтичането на 7 (седем) дневният срок, съобщението се счита за връчено.

 

 

Заповеди за прекратяване категорията на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №1808/21.07.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартамент за гости "Оникс-6А" с адрес ж.к. "Славейков" бл.189 ет.6 ап.59 с издадено удостоверение №2906/07.02.2019г.;

          Заповед №1804/21.07.2020г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на коктейл-бар "Континентал" с адрес ж.к. "Славейков" бл.77 вх.Б-партер с издадено удостоверение №2166/20.10.2017г.;

          Заповед №1806/21.07.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на закусвалня "Трите бора" с адрес ул. "Ген. Владимир Вазов" №3 - ЮПЗ с издадено удостоверение №2320/17.05.2016г.;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №486/25.06.2020г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на кафе-аперитив "Клуб 5/Klub 5" с адрес бул. "Демокрация" №7 с издадено удостоверение №2336/25.09.2018г.;

          Заповед №1489/25.06.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на семеен хотел "Свети Георги" с адрес кв. Сарафово ул. "Ремсова" №5 с издадено удостоверение №2133/18.05.2015г.;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповед за прекратяване на категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №1147/20.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Пепина" с адрес ж.к. "Братя Миладинови" бл.5 вх.2 ет.2 ап.19 с издадено удостоверение №2426/10.10.2016г.;

          Заповед №1148/20.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартамент за гости "Оникс-5А" с адрес ж.к. "Славейков" бл.189 ет.5 ап.52 с издадено удостоверение №2902/11.04.2019г.;

          Заповед №1149/20.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-аперитив "Малкото Торино" с адрес ул. "Оборище" №112А с издадено удостоверение №2190/14.11.2016г.;

          На основание чл. 137 ал. 1 т.4 от Закона за туризма

          Заповед №1161/21.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на класически ресторант "Гуча" с адрес кв. Сарафово ул. "Ремсова" №5 с издадено удостоверение №2134/20.08.2019г.;

          Заповед №1160/21.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на бистро "Капана Крайморие" с адрес кв. Крайморие, Алея на моряка (поземлен имот с идентификатор 07079.30.992) с издадено удостоверение №2997/05.09.2019г.;

          Заповед №1159/21.05.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на къща за гости "Шанс" с адрес кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №51 с издадено удостоверение №3025/24.10.2019г.;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповед за прекратяване на категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №561/28.02.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-клуб "Бенмар" с адрес ж.к. "Лазур" бл.5 вх.2 с издадено удостоверение №2331/08.01.2018г.;

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заседание на комисия по реклама

 

         На 29.02.2020г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

          Заповед №3402/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на пицария "Корнер" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.117 - партер с издадено удостоверение №1802/26.09.2016г.;

          Заповед №3403/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на ресторант с национална кухня "Булаир" с адрес гр. Бургас ул. "Булаир" №7 с издадено удостоверение №1871/31.10.2012г.;

          Заповед №3404/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на класически ресторант "Форс" с адрес гр. Бургас ул. "Константин Фотинов" №17 с издадено удостоверение №2067/29.10.2014г.;

          Заповед №3405/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една  звезда" на кафене "Швинг" с адрес гр. Бургас кв. Лозово ул. "Ястребино" №23 с издадено удостоверение №2068/29.10.2014г.

 

          На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

          Заповед №3399/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-клуб "Фейм" с адрес гр. Бургас ул. "Цар Асен" №7 ет.2 с издадено удостоверение №2630/14.07.2017г.

          Заповед №3400/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости "Даймънд Бийч 1" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово ул. "Лагуна" №2А с издадено удостоверение №2427/26.09.2016г.;

          Заповед №3401/11.11.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости "Даймънд Бийч 2" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово ул. "Лагуна" №4А с издадено удостоверение №2423/26.09.2016г.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №3295/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Криста" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" бл.53 - партер до вх.В с издадено удостоверение №2062/10.10.2014г.

            Заповед №3297/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Тони" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №13 ет.5 с издадено удостоверение №2031/30.09.2014г.

             Заповед №3298/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Коневръза" с адрес гр. Бургас в градинката до СОУ "Иван Вазов" с издадено удостоверение №2044/30.09.2014г.

            Заповед №3299/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на закусвалня "Българска кухня" с адрес гр. Бургас бул. "Транспортна" в МОЛ "Бургас-Плаза", идентификатор 07079.2.2362.1.74 с издадено удостоверение №2050/30.09.2014г.

            Заповед №3300/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Хриси" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №13 ет.1 с издадено удостоверение №2051/30.09.2014г.

            Заповед №3301/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Ега" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" бл.90 с издадено удостоверение №2054/10.10.2014г.

            Заповед №3302/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Рефреш" с адрес гр. Бургас ул. "Оборище" №80 с издадено удостоверение №2055/10.10.2014г.

            Заповед №3304/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-аперитив "Бели нощи" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" - парк "Изгрев" ПИ 33 кв.19 с издадено удостоверение №2057/10.10.2014г.;

            Заповед №3305/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Палма" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" бл.77 м/у вх.6 и вх.7 с издадено удостоверение №2058/10.10.2014г.

             Заповед №3306/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Карамел" с адрес гр. Бургас ул. "Райна Княгиня" №18 с издадено удостоверение №2059/10.10.2014г.

            Заповед №3307/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на класически ресторант "Свети Мина" с адрес гр. Бургас, Бургаски минерални бани с издадено удостоверение №2060/10.10.2014г.

            Заповед №3308/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Октопода" с адрес гр. Бургас, Приморски парк с издадено удостоверение №2061/10.10.2014г.

            Заповед №3309/29.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Нептун" с адрес гр. Бургас Централен плаж - сграда "Плаж" с издадено удостоверение №2064/10.10.2014г.

            Заповед №3262/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Тохун" с адрес гр. Бургас Приморски парк - паркинг "Адам и Ева", позиция №2 с издадено удостоверение №1854/24.09.2012г.

            Заповед №3263/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Марадона" с адрес гр. Бургас ул. "Поп Грую" №13 с издадено удостоверение №1856/24.09.2012г.

            Заповед №3264/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на ресторант с национална кухня "Чевермето" с адрес гр. Бургас, Лесопарк "Росенец" с издадено удостоверение №1857/24.09.2012г.

            Заповед №3265/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на закусвалня "МСТ-Българска национална кухня" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект FC5 с издадено удостоверение №1858/24.09.2012г.

            Заповед №3266/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на бистро "Селена" с адрес гр. Бургас, Приморски парк-Северен плаж, позиция №13 с издадено удостоверение №1863/04.10.2012г.

            Заповед №3267/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Атлантик" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие, Алея на моряка с издадено удостоверение №1866/04.10.2012г.

            Заповед №3268/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на класически ресторант "Фиеста" с адрес гр. Бургас, Приморски парк-Северен плаж, позиция №17 с издадено удостоверение №1867/04.10.2012г.

            Заповед №3269/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Феномен" с адрес гр. Бургас кв. Рудник ул. "Кирил и Методий" №64 с издадено удостоверение №1868/04.10.2012г.      Заповед №3270/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Пилоу" с адрес гр. Бургас, Приморски парк-Северен плаж, позиция №7 с издадено удостоверение №1869/04.10.2012г.

             Заповед №3271/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Рибката" с адрес гр. Бургас, Приморски парк, позиция №7 с издадено удостоверение №1870/04.10.2012г.

            Заповед №3272/25.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на бистро "Рибата" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" до РУМ "Велека" с издадено удостоверение №2049/25.05.2016г.

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3190/23.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на нощен-бар "Мар 88" с адрес гр. Бургас ул. "Шейново" №3-5 с издадено удостоверение №2245/11.12.2015г.

            Заповед №3182/23.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на механа "Кралско село" с адрес гр. Бургас, Приморски парк (в района на Летен театър), идентификатор 07079.618.3.28 с издадено удостоверение №2789/12.07.2018г.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3045/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Натали апартмънтс 1" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" бл.105 ет.1 ап.2 с издадено удостоверение №2727/12.03.2018г.;

            Заповед №3046/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Славови" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Лорна" №13 с издадено удостоверение №2413/26.09.2016г.;

            Заповед №3047/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Ани" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Лорна" №11 с издадено удостоверение №2420/26.09.2016г.;

            Заповед №3044/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Сеа Гарден/Sea Garden" с адрес гр. Бургас ул. "Хан Аспарух" №70 вх.1 ет.3 ап.3 с издадено удостоверение №2921/22.05.2019г.;

            Заповед №3051/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Хоум Ауей Фром Хоум/Houm Auey From Houm" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.142 вх.1 ет.5 ап.20 с издадено удостоверение №2914/02.05.2019г.;

            Заповед №3050/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Хамелеон/Hameleon" с адрес гр. Бургас ул. "Лермонтов" №11 с издадено удостоверение №2818/13.09.2016г.;

            Заповед №3049/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Жени/Zheni" с адрес гр. Бургас ул. "Перущица" №17 ет.4 с издадено удостоверение №2828/27.09.2018г.;   

            Заповед №3048/08.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на апартамент за гости "Жени 1/Zheni 1" с адрес гр. Бургас ул. "Перущица" №17 ет.3 с издадено удостоверение №2831/27.09.2018г.;

            Заповед №3110/15.10.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на кафене "Импулс" с адрес гр. Бургас ул. "Успенска" №8 с издадено удостоверение №2124/27.11.2017г.;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

 

Заповеди за прекратени категории на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.10 от Закона за туризма

            Заповед №2799/26.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Зебра" с адрес гр. Бургас ул. "Лермонтов" №48 с издадено удостоверение №2349/06.07.2016г.;

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №2803/26.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Рени" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Черноморка" №3 с издадено удостоверение №2371/21.07.2016г.;

            Заповед №2802/26.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Боги" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Черноморка" №2 с издадено удостоверение №2362/22.07.2016г.;

            Заповед №2800/26.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Христови 20" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Тракийска низина" №20 с издадено удостоверение №2409/26.09.2016г.;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване на категории на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2561/10.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на кафене "Ронел" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Комсомолска" №34А с издадено удостоверение №2052/08.09.2014г.;

            Заповед №2562/10.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Ароганс" с адрес гр. Бургас кв. Долно Езерово ул. "Захари Зограф" №80А с издадено удостоверение №2059/08.09.2014г.;

            Заповед №2563/10.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Фи Шу Лоу" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона А с/у IV-то РПУ с издадено удостоверение №1968/09.05.2016г.;

            Заповед №2564/10.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Гъбката 3" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово - Централен плаж с издадено удостоверение №2063/08.06.2014г.;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.10 от Закона за туризма

            Заповед №2590/11.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Компас" с адрес гр. Бургас ул. "Александровска" №50 с издадено удостоверение №2564/16.06.2017г.;

            Заповед №2589/11.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Дива" с адрес гр. Бургас ул. "Екзарх Йосиф" №20 ет.1 с издадено удостоверение №2650/30.08.2017г.;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Заповеди за прекратяване на категории на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2480/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Приказките" с адрес гр. Бургас, Приморски парк, Лунапарк - Приказките  с издадено удостоверение №1853/22.08.2012г.;

            Заповед №2478/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-аперитив "Кардамон/Kardamon" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №27 с издадено удостоверение №1850/10.05.2018г.;

            Заповед №2477/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на фаст-фууд "Сабуей" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект FC1 с издадено удостоверение №1849/22.08.2012г.;

             Заповед №2475/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Акценти Декор" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.55 м/у вх.Ф и вх.Х с издадено удостоверение №1847/26.10.2012г.;

            Заповед №2472/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Гъбката" с адрес гр. Бургас, Приморски парк с издадено удостоверение №1846/22.08.2012г.;

            Заповед №2471/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Клеопатра" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №38 с издадено удостоверение №1844/05.02.2015г.;

            Заповед №2470/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Маестро" с адрес гр. Бургас ул. "Митрополит Симеон" №25/ул. "Райна Княгиня" №8 с издадено удостоверение №1839/22.08.2012г.;

            Заповед №2469/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Ларго" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово, Морски плаж Сарафово - павилион №11 с издадено удостоверение №1837/22.02.2012г.;

            Заповед №2468/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Гъбка 2" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово, Морски плаж Сарафово с издадено удостоверение №1836/22.08.2012г.;

            Заповед №2451/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости "Даймънд Бийч" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Лагуна" №2 вх.2 ет.1 с издадено удостоверение №2025/09.05.2016г.;

            Заповед №2453/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на стаи за гости "Даймънд Бийч" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Лагуна" №4 с издадено удостоверение №2026/09.05.2016г.;

            Заповед №2455/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости "Лъкшъри Апартмънтс" с адрес гр. Бургас ул. "Адам Мицкевич" №5А ет.2 ап.А1 и ап.А2 с издадено удостоверение №2030/07.10.2014г.;

            Заповед №2460/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Перла" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" №148 с издадено удостоверение №2034/25.08.2014г.;

            Заповед №2462/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на каравана "Ла-Луна" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" пред бл.77 с издадено удостоверение №2037/25.08.2014г.;

            Заповед №2464/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Феникс" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие до плажа (държавен имот ИД 07079.10.37.8.9) с издадено удостоверение №2038/25.08.2014г.;

            Заповед №2459/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Астра" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Черноморка" №8 с издадено удостоверение №2040/25.08.2014г.;

            Заповед №2465/03.09.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Веди" с адрес гр. Бургас бул. "Сан Стефано" №60 с издадено удостоверение №2042/25.08.2014г.;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване на категории на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2339/22.08.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на павилион "Колоните" с адрес гр. Бургас ул. "Александър Стамболийски"/ул. "Гладстон" с издадено удостоверение №1838/15.08.2012г.;

            Заповед №2344/22.08.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Еврофутбол" с адрес гр. Бургас ж.к. "Бр. Миладинови" бл.92 с издадено удостоверение №1843/13.08.2012г.;

            Заповед №2345/22.08.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на бистро "Храни Фантазия" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.75с издадено удостоверение №1851/13.04.2017г.;

             Заповед №2346/22.08.2019г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Фууд енд Калчър" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - партер с издадено удостоверение №2027/13.08.2014г.;

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №2329/22.08.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на механа "Железния светилник" с адрес гр. Бургас ул. "Константин Фотинов" №28 с издадено удостоверение №2668/26.09.2017г.     

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заседание на Комисия по реклама

 

         На 29.08.2019г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

 

Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2188/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2024/28.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Маргарита" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" до бл.11;

            Заповед №2189/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2024/28.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Непослушковци" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" бл.127-партер;

            Заповед №2190/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2022/28.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на стая за гости "Звезда" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Бриз" №8;

            Заповед №2191/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2021/28.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на стая за гости "Боби" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Лорна" №25;

            Заповед №2192/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2018/28.07.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Стефи" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Лорна" №9;

            Заповед №2193/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2012/28.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Тропикана" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" до бл.36;

            Заповед №2194/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2010/07.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на каравана "Мая" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" пред МБАЛ-ПИ идентификатор 07079.601.101;

            Заповед №2195/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2008/23.01.2017г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Бордо" с адрес гр. Бургас ул. "Оборище" №79;

            Заповед №2196/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2007/05.11.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на механа "Къщатъ" с адрес гр. Бургас ул. "Рилска" №8;

            Заповед №2197/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2006/07.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Класик" с адрес гр. Бургас ж.к. "Бр. Миладинови" бл.117;

            Заповед №2198/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2005/07.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на снек-бар "Меланж" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона В бл.176;

            Заповед №2199/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2003/07.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Астория" с адрес гр. Бургас ул. "Поморийска" №18;

            Заповед №2200/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2002/07.07.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на пицария "Йорк" с адрес гр. Бургас ж.к. "Бр. Миладинови" бл.40 вх.3;

            Заповед №2201/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1999/08.11.2018г. за утвърдена категория "две звезди" на кафене "ШиШа Бар/ShiSha Bar" с адрес гр. Бургас ул. "Калофер" №3;

            Заповед №2202/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1996/02.04.2015г. за утвърдена категория "една звезда" на кафе-аперитив "Феста Италиана" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.147;

            Заповед №2203/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1834/25.07.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Джой" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект 0.063;

            Заповед №2204/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1832/21.06.2013г. за утвърдена категория "една звезда" на кафе-бар "Джелати" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект 0.088;

            Заповед №2205/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1831/06.01.2015г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Cinema City" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас";

            Заповед №2206/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1830/25.07.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на фаст-фууд "Ола" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект FC2;

            Заповед №2207/07.08.2019г. за прекратяване удостоверение №1829/28.01.2019г. за утвърдена категория "една звезда" на класически ресторант "Еквалибриум/Ekvalibrium" с адрес гр. Бургас ул. "Генерал Гурко" №9;

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №2172/06.08.2019г. за прекратяване удостоверение №2917/02.05.2019г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Амор/Amor" с адрес гр. Бургас ул. "Васил Левски" №73;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.08.2019г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.07.2019г.

Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

Заповеди за прекратяване на категории на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №1843/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №1817/13.06.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на кафе-клуб "Спорт кафе" с адрес гр. Бургас ул. "Перущица" №50;

            Заповед №1844/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение №1824/18.07.2013г. за утвърдена категория "една звезда" на фаст-фууд "Кинг Конг Бургер" с адрес гр. Бургас ул. "Александровска" №115;

            Заповед №1845/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение №1826/20.06.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на Кафене "Театър" с адрес гр. Бургас ул. "Цар Асен" №36А;

            Заповед №1846/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение № 1827/20.06.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на бистро "Делфин" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №9;

            Заповед №1847/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение №1990/05.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на бирария "Росенец" с адрес гр. Бургас Лесопарк "Росенец";

            Заповед №1848/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение
№1992/05.06.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Йонкови" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Вълнолом" №17А;

            Заповед №1849/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение №1994/21.08.2017г.  за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Еуфория" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.47 м/у вх.Г и вх.Д;

            Заповед №1850/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение  №1997/09.03.2015г.  за утвърдена категория "една звезда" на фаст-фууд "Азия" с адрес гр. Бургас ул. "Силистра" №1;

         Заповед №1851/09.07.2019г. за прекратяване на удостоверение №1822/13.06.2012г. за утвърдена категория "две звезди" на лоби-бар "Санта Мария" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

            Заповед №1852/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №1823/13.06.2012г. за утвърдена категория "две звезди" на семеен хотел "Санта Мария" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

             Заповед №1853/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2016/30.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Морски дарове" с адрес гр. Бургас ул. "Д. Бракалов" №4;

            Заповед №1854/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2013/30.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Вкусни катми" с адрес гр. Бургас ул. "Възраждане" №4;

            Заповед №1855/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2001/20.10.2017г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Мания" с адрес гр. Бургас ул. "Отец Паисий" №2;

            Заповед №1856/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2000/15.05.2017г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Клуб осем" с адрес гр. Бургас ул. "Св. Патриарх Евтимий" №21;

            Заповед №1857/09.07.2019г. за прекратяване удостоверение №1815/15.02.2018г. за утвърдена категория "една звезда" на кафе-аперитив "Аморе" с адрес гр. Бургас ул. "Цар Самуил" №38;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №1790/03.07.2019г. за прекратяване удостоверение №1855/07.05.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на къща за гости "Шанс" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №51;

            Заповед №1796/03.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2079/04.12.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на бирария "Оборище" с адрес гр. Бургас ул. "Оборище" №85;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.10 от Закона за туризма

            Заповед №1759/03.07.2019г. за прекратяване удостоверение №2053/08.09.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на стаи за гости "Лина и Мони" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №50;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение по АПК

 

ДО

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

ПРОФИ ГРУП ЕООД

 

Община Бургас, на основание чл.61 ал.3 от Административно процесуалния кодекс съобщава на Павлина Николова Петрова управител на "Профи Груп" ЕООД следното:

 

Съгласно чл.116 от Закона за туризма имате задължение ежемесечно да подавате информация в Община Бургас чрез справка-декларация за реализираните нощувки в стопанисваните от Вас туристически обекти - стаи за гости "Дива" с адрес гр. Бургас ул. "Екзарх Йосиф" №20 ет.1 и стаи за гости "Компас" с адрес гр. Бургас ул. "Александровска" № 50.

Във връзка с горното, следва в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да подадете в Община Бургас - Дирекция "Икономика и стопански дейности" информация за реализираните нощувки в стопанисваните от Вас туристически обекти чрез електронна услуга на официалният сайт на Община Бургас, на електронна поща с приложена информация или на хартиен носител.

В случай, че в указаният срок не предприемете необходимите действия, е на лице започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.137 ал.1 т. 10 от Закона за туризма.

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №1629/19.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1984/05.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Капри" с адрес гр. Бургас ж.к. "Бр .Миладинови" - градинка "Родопи;       

         Заповед №1630/19.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1985/05.06.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на бистро "Рома" с адрес гр. Бургас ул. "Велико Търново" до бл. 11;        

         Заповед №1631/19.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1986/05.06.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на кафе-сладкарница "Сити" с адрес гр. Бургас ул. "Поморие" №20; 

         Заповед №1632/19.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1987/05.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Маргарита" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" бл.5 вх.А;

            Заповед №1633/19.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1988/05.06.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на павилион "Латинка" с адрес гр. Бургас ул. "Плиска" кв.43;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №1552/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1814/22.05.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Марс" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" до бл.26;

         Заповед №1553/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1816/19.12.20142. за утвърдена категория "една звезда" на бистро "Мериан" с адрес гр. Бургас ул. "Места" №42;    

         Заповед №1554/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1820/22.05.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на бирария "Сивите камъни" с адрес гр. Бургас кв. Рудник ул. "Жечка Карамфилова" №39;        

         Заповед №1555/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1821/22.05.2012г. за утвърдена категория "една звезда" на павилион "Хоремагъ" с адрес гр. Бургас Приморски парк - позиция №5;

            Заповед №1556/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1980/29.05.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Комерсиал" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" сграда №120;

            Заповед №1557/11.06.2019г. за прекратяване удостоверение №1981/29.05.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на бирария "Екзотик" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" бл.117;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №1310/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1813/07.03.2018г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Неро" с адрес гр. Бургас бул. "Проф. Яким Якимов" №1 (на територията на Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"); 

         Заповед №1311/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1966/09.04.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Прохлада" с адрес с. Твърдица ул. "Трета" №22;

         Заповед №1306/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1969/09.05.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на павилион "Мак" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" кв.29;    

         Заповед №1307/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1971/11.10.2018г. за утвърдена категория "две звезди" на коктейл-бар "Сънрайз/Sunrayz" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.1А до вх. Б;

            Заповед №1308/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1973/09.05.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на класически ресторант "Виктория" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона А до бл.414;

            Заповед №1309/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1977/12.05.2014г. за утвърдена категория "две звезди" на механа "Балканска среща" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.72;

            Заповед №1305/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №1979/12.05.2014г. за утвърдена категория "една звезда" на кафене "Футбол" с адрес гр. Бургас бул. "Демокрация" №82;          

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.10 от Закона за туризма

            Заповед №1317/22.05.2019г. за прекратяване удостоверение №2642/30.08.2017г. за утвърдена категория "една звезда" на стаи за гости "Шива Хаус" с адрес гр. Бургас ул. "Славянска" №14;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:
 На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма
 Заповед №1121/02.05.2019г. за прекратяване категорията на апартамент за гости "ДДенко" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №31 ет.3; 
   
 На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма
 Заповед №1115/02.05.2019г. за прекратяване категорията на стаи за гости "Ива Роуз" с адрес гр. Бургас ул. "Георги Шагунов" №32 вх. А ет.2;
 Заповед №1114/02.05.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Ла-Луна" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.77 вх. В;
 Заповед №1112/02.05.2019г. за прекратяване категорията на бирария "Боляри" с адрес гр. Бургас бул. "Мария Луиза" №30; 
 Заповед №1113/02.05.2019г. за прекратяване категорията на къща за гости "Матев" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №23.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.
Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение до Димитър Иванов Карагьозов

 

ДО

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

УПРАВИТЕЛ НА

САТСАНГА ЕООД

 

Община Бургас, на основание чл.61 ал.3 от Административно процесуалния кодекс съобщава на Димитър Иванов Карагьозов управител на "Сатсанга" ЕООД следното:

 

Съгласно чл.116 от Закона за туризма имате задължение ежемесечно да подавате информация в Община Бургас чрез справка-декларация за реализираните нощувки в стопанисваният от Вас туристически обект - стаи за гости "Шива Хаус" с адрес гр. Бургас ул. "Славянска" №14.

Във връзка с горното, следва в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да подадете в Община Бургас - Дирекция "Икономика и стопански дейности" информация за реализираните нощувки в стопанисваният от Вас туристически обект чрез електронна услуга на официалният сайт на Община Бургас, на електронна поща с приложена информация или на хартиен носител.

В случай, че в указаният срок не предприемете необходимите действия, е на лице започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.137 ал.1 т. 10 от Закона за туризма.

 

Заповеди за прекратяване...

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №969/11.04.2019г. за прекратяване категорията на ресторант с чуждестранна кухня "Малибу Сънсет" с адрес гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" №3; 

            Заповед №968/11.04.2019г. за прекратяване категорията на павилион "Бяла магия" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" - спортен комплекс "Славейков";

            Заповед №970/11.04.2019г. за прекратяване категорията на кафене  "ЯНИН" с адрес гр. Бургас ул. "Васил Левски" №73.

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №967/11.04.2019г. за прекратяване категорията на кафене "При Чефа" с адрес гр. Бургас ул. "Сливница" №15.

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване.........

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №848/04.04.2019г. за прекратяване категорията на кафе-бар "Велека" с адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", ТЦ "Велека" - сграда №129;

         Заповед №849/04.04.2019г. за прекратяване категорията на кафе-аперитив "Бели нощи" с адрес гр. Бургас ул. "Струга"/ул. "Кавала";

            Заповед №853/04.04.2019г. за прекратяване категорията на класически ресторант "Барбекю ресторант" с адрес гр. Бургас ул. "Митрополит Симеон" №6;

            Заповед №852/04.04.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Вая" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона А до бл. 434;

            Заповед №851/04.04.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Миро" с адрес гр. Бургас ЖП гара "Владимир Павлов";

            Заповед №850/04.04.2019г. за прекратяване категорията на кафене  "GINGER coffe club" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас - Терминал 2, обект №1 /R.00.405/.

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №854/04.04.2019г. за прекратяване категорията на коктейл-бар "НЕКСТ" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово  ул. "Черно море" №34;

            Заповед №855/04.04.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Астрея" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Брацигово" №7.

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

 

Справка за предоставените па всеки едни от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината...

Справка за предоставените па всеки едни от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за  компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилни транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта за 2018 година

Заповеди за прекратяване

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №708/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Costa coffee" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас, Терминал 2 - заминаващи, обект №4 /R.00.412/;

         Заповед №707/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Costa coffee" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас, Терминал 2 - заминаващи, обект №5 /R.00.416/;

            Заповед №711/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафе-бар "Бира бар" с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас, Терминал 2 - заминаващи, обект №3 /R.00.419/;

            Заповед №709/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафе-аперитив "Йорк" с адрес гр. Бургас, ПЗ Север, ул. "Одрин" №50, Офис сграда "Зона за бизнес-Аполо";

            Заповед №710/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Ромео и Жулиета" с адрес гр. Бургас ул. "Сердика" №6;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №729/26.03.2019г. за прекратяване категорията на къща за гости "Елит" с адрес гр. Бургас ул. "Морска" №35;

            Заповед  №730/26.03.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Милано" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" №80;

            Заповед №731/26.03.2019г. за прекратяване категорията на семеен хотел "Милано" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" №80;

            Заповед №732/26.03.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Еден" с адрес гр. Бургас ул. "Македония" №84;

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение за издадени заповеди

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №510/28.02.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Ню Йорк Дейли" с адрес гр. Бургас, Местност "За баните", Търговски център СТРАНД - мецанин/RU 68;

         Заповед №511/28.02.2019г. за прекратяване категорията на класически ресторант "Инканто" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - помещение №2.016;

            Заповед №512/28.02.2019г. за прекратяване категорията на фаст-фууд "Бъргър Кинг" с адрес гр. Бургас бул. "Янко Комитов" №6 в МОЛ "Галерия Бургас" - обект FC3;

            Заповед №513/28.02.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Сладкарски салон Роза" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.72 вх.2 - партер;

            Заповед №514/28.02.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Лого" с адрес гр. Бургас ул. "Константин Величков", парцел III-671 (срещу TV MIX);

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №504/28.02.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Лудотека" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.147 вх. А.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение за издадени заповеди

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №414/19.02.2019г. за прекратяване категорията на стаи за гости "АЙ ДЖИ" с адрес гр. Бургас ул. "Христо Ботев" №101;

         Заповед №415/19.02.2019г. за прекратяване категорията на бистро "Карфур" с адрес гр. Бургас бул. "Транспортна" в МОЛ "Бургас-Плаза";

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №358/18.02.2019г. за прекратяване категорията на апартамент за гости "Хоум Ауей Фром Хоум/Houm Auey From Houm" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.142 вх.1 ет.5 ап.20.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение за издадени заповеди

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:

         На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №235/04.02.2019г. за прекратяване категорията на бирария "Халбите" с адрес с. Маринка ул. "Тодор Грудов" №1;

          Заповед №236/04.02.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Оазис" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" бл.394;

          Заповед №237/04.02.2019г. за прекратяване категорията на кафене "Престиж-2" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" в ТЦ "Престиж-2" ет.3 - УПИ-60;

             Заповед №238/04.02.201г. за прекратяване категорията на бистро "Американо" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" бл.163-партер;

            На основание чл. 137 ал. 1 т.3 от Закона за туризма

Заповед №244/04.02.2018г. за прекратяване категорията на стаи за гости "Петкови" с адрес гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Тракийска низина" №6а;

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №243/04.02.2019г. за прекратяване категорията на апартамент за гости "Милена" с адрес гр. Бургас ул. "Иван Богоров" №20 вх. А ет.3 ап.11.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение за издадена Заповед

 

В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на: Милко Красимиров Петков управител на "Гринуич БГ" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ул. "Одрин" №3 за издадена Заповед №3260/13.11.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за отказ определянето на вид и категория на туристически обект кафе-сладкарница "Джелат/Dzhelati" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №51. 

Заповед №3260/13.11.2018г. е издадена на основание чл.130 ал.3 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат заповедта в Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Съобщение за издадена заповед

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №122/18.01.2019г. за прекратяване категория на чайна "Мезетто" с адрес гр. Бургас ул. "Сердика" №1 (площад "Тройката");

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заседание на Комисия по реклама

 

         На 25.01.2019г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

 

Съобщение за издадени заповеди

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следниите туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №3623/21.12.2018г. за прекратяване категория на бар-фоайе "АрАрАт" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №42;

            Заповед №3622/21.12.2018г. за прекратяване категория на бар-клуб "Фриденс" с адрес гр. Бургас ж.к. "Лазур" до бл.14;

Заповед №3621/21.12.2018г. за прекратяване категория на закусвалня "Медикът" с адрес гр. Бургас бул. "Стефан Стамболов" №73 /бл.№4 на МБАЛ-Бургас/;

Заповед №3620/21.12.2018г. за прекратяване категория на кафе-аперитив "Сисилия" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" ул. "Петко Войвода" №18;

Заповед №3618/21.12.2018г. за прекратяване категория на каравана "Бургас" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона А кв.11А до бл.424;

Заповед №3617/21.12.2018г. за прекратяване категория на класически ресторант "Ракия" с адрес гр. Бургас, Местност "За баните" - Търговски център "Странд", RU-67 - мецанин;

Заповед №3616/21.12.2018г. за прекратяване категория на кафе-сладкарница "Къп Кейк Фактори" с адрес гр. Бургас, Местност "За баните" - Търговски център "Странд", RU 61-5 - мецанин;

Заповед №3615/21.12.2018г. за прекратяване категория на винарна "Винополис" с адрес гр. Бургас, Местност "За баните" - Търговски център "Странд", RU-70 - мецанин;

Заповед №3614/21.12.2018г. за прекратяване категория на закусвалня "ВХТИ" с адрес гр. Бургас бул. "Проф. Якимов" №1 на територията на у-тет "Проф. Д-р Асен Златаров";

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Срок за инвестиции по чл.31 от Наредбата за РИДТОБ

 

 

         В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.01.2019г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

Съобщение за издадена заповед

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3393/28.11.2018г. за прекратяване категория на - стаи за гости
"Елсор/Elsor" с адрес гр. Бургас ул. "Екзарх Йосиф" №38;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение до Динко Марчев Славов- управител на "Славов Инг" ЕООД

 

В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:

 

Динко Марчев Славов управител на "Славов Инк" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ж.к. "Славейков" бл.37 вх.2 ет.2 за издадена Заповед №2797/03.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за отказ определянето на вид и категория на туристически обект кафене "Будас/Budas" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №59. 

         Заповед №2797/03.10.2018г. е издадена на основание чл.130 ал.7 т.2 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат заповедта в Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Съобщение до Костадин Христов Костадинов

 

В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:

 

Костадин Христов Костадинов, с адрес гр. Бургас  кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №22 за издадена Заповед №2688/01.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за временно спиране на удостоверение №2334/06.06.2016г. за утвърдена категория една звезда на туристически обект стаи за гости "Прометей"  с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №22. 

         Заповед №2688/01.10.2018г. е издадена на основание чл.136 ал.1 и ал.2 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат заповедта в Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Бургас през 2019г.

 

Община Бургас информира всички заинтересовани лица, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас, че от началото на месец декември могат да входират заявления за извършване на таксиметрова дейност през 2019година.

От 10.12.2018г. ще стартира заплащане да данък таксиметров превоз за 2019г.  и издаване на разрешителни валидни за 2019година.

Годишният данък таксиметров превоз за община Бургас не се променя  - 660,00лв.

Обикновена поръчка - 40,00лв.- разрешителните се изготвят в рамките на 14 работни дни;

Бърза поръчка - 60,00лв. - разрешителните се изготвят в рамките на 3 работни дни;

Срокът за изготвяне на разрешителното тече от момента на заплащане на данък таксиметров превоз за съответния период.

Заповед за пракратяване на категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3124/01.11.2018г. за прекратяване категория на - стая за гости
"Киров" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.21 вх.3 ет.1 ап.2;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване на категория на туристичиски обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на следните туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2973/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бар-боулинг "Атлантис" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

Заповед №2979/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "Джовани" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

            Заповед №2980/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Фонтана" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" бл.332-партер;

            Заповед №2981/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "Бон Апети" с адрес гр. Бургас бул. "Стефан Стамболов" №43;

Заповед №2982/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Вебо" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" до бл.22;

Заповед №2983/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафе-клуб "Бачиг" с адрес гр. Бургас ул. "Съединение" №7;

Заповед №2984/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Парккът" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона Б бл.70-II;

Заповед №2985/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Фаст-фууд "Искендер кебап" с адрес гр. Бургас ул. "Ген. Гурко";

Заповед №2986/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "КИШ" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.78;

Заповед №2974/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Фаст-фууд "Сабуей" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд", обект №2 - мецанин;

Заповед №2975/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Класически ресторант "Дон Домат" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд" - мецанин;

Заповед №2976/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Хола кафе" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд" - мецанин;

Заповед №2977/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Авангард" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.147-партер;

Заповед №2978/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бар-клуб "Нептун" с адрес гр. Бургас, Приморски парк - Централен плаж;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №2952/15.10.2018г. за прекратяване категория на - кафене
"Кафе Де Париж" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" №бл.216 - партер;

          Заповед №2951/15.10.2018г. за прекратяване категорията на - семеен хотел "Бижу/Bizhu" с адрес гр. Бургас ул. "Г. С. Раковски" №39.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Срок за инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 10.05.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 02.04.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.02.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 02.01.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Kомисията по реклама

         На 07.12.2017г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Заседание на Комисия по реклама

На 09.06.2017г. (петък) в 10.30 часа в сградата на Община Бургас, ул."Александровска"№26, стая №403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

 

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 26.05.2017г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 03.04.2017г.

Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

 

Заседание на Kомисията по реклама

 

         На 18.08.2016г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

 

Уведомление

         В изпълнение на чл. 31 ал. 2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас НРИДТОБ ,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че със свое решение на  Комисията по реклама определи  срок за подаване на предложения по чл.31 НРИДТОБ по обявените свободни позиции за поставяне на РИЕ към 01.07.2016г., до 18 часа на 08.08.2016г.

 

Списък със свободни позиции

Обявяването на списък със свободни позиции ще се извърши след  заверка на схема за разполагане на рекламно-информационни елементи на общински терен от Главния Архитект на Община Бургас за 2016г. 

 

Заседание на комисията по реклама

На 27.01.2016г. (сряда) в 10,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

         В съответствие с чл.31 ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 08.01.2016г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас за позиция т.107 от списъка на свободните позиции по схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2015г.

         Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ

На 08.04.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за следните позиции:

  • - Позиция № 12 (кв. Сарафово) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Изгрев";
  • - Позиция №2 (схема №1) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение";
  • - Позиция №3 (схема №1) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение";

 

Заседание на Комисия по чл.56 от ЗУТ

На 11.03.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за позиция №7 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение“. 


Заседание на комисията по чл.56 от ЗУТ

На 30 януари 2014г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за следните позиции:

-         Позиция №27 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Приморие“.

-         Позиция №9 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Зора“.

Заседание на Комисия по реклама

На 27.11.2013г. (сряда) в 11,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

В съответствие с чл.31 ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 12.11.2013г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции по схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2013г.

Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Комисия по чл.56 от ЗУТ

На 11.09.2013г. (сряда) от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 стая №105 ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения на заявители, кандидатстващи за позиции №18 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Изгрев“.

Заседание на Комисия по реклама

На 10.09.2013г. (вторник) в 09,30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Публикувано на 01.04.2013год.

На 09 април 2013г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат разгледани и класирани инвестиционни предложения на заявители, кандидатстващи за позиции №2 и №4 от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение“.


Заседание на Комисията по реклама на 30.08.2012г. (четвъртък)

На 30.08.2012 г. (четвъртък) в 09,30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас/НРИДТОБ/.

Публикувано на 22.02.2012 г.

Във връзка с продължаване сесията на Общински съвет-Бургас на 23.02.2012г., заседанието на Комисията по реклама, насрочено за същата дата се отлага за 01.03.2012г. в 9,30 часа в стая №105 в сградата на Община Бургас: ул. "Александровска" №26.

Публикувано на 16.02.2012 г.

На 23 февруари 2012 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдат разгледани инвестиционни предложения по чл.31 от НРИДТОБ.

Публикувано на 03.01.2011 г.

Във връзка с влизане в сила на приетата на заседание на Общински съвет - Бургас - Протокол № 43 от 09.12 и 14.12.2010 година Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА, списъкът със свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи, по чл.27 ал.2 от цитираната наредба ще бъде обявен на 10.01.2011 год.

Дирекция "Икономика и стопански дейности"

Публикувано на 5 февруари 2010 г.

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията  по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

Публикувано на 5 март 2009 г.

Уведомяваме Ви, че поради  предстояща  реконструкция, считано от 13.03.2009г. ще бъде преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Кирил и Методий" и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка за к-с "Меден рудник", за неопределен срок, до приключване на строително-монтажните дейности.

свали като pdf разглеждания: 145260 последна промяна: 13:56:46, 18 януари 2021