Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - МКБППМН

Консултативен център на МКБППМН

Адрес: гр. Бургас, ул. "Оборище" №109 партер

Работно време: вторник - 10:30 ч. - 12:30 ч.  и четвъртък - 15:30 ч. - 17:30 ч.

 

Заповед за назначаване на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2018 г.

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2018 година

Одобрен списък на обществените възпитатели на МКБППМН за 2019 г.

Наредба №2 и Наредба №3 на МС

Вътрешни правила за дейността на обществените възпитатели

Правилник за дейността на МКБППМН при Община Бургас

Правилник за прилагане на наредба №3 на МС

План за дейността на МКБППМН за 2019 г.

свали като pdf разглеждания: 42429 последна промяна: 12:08:17, 02 април 2019