ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД-МОДЕЛ НА МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Проектът има за цел изграждането на система за отдаване на велосипеди под наем, която да създаде подходящи условия за връзка между отделните квартали на гр. Бургас.

Дейности:
♦ създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем на 16 ключови места в града, поставяне на общо 200 стоянки със заключващ механизъм;
♦ закупуване на 160 велосипеда, които ще се ползват от гражданите и посетителите на града, оборудвани със GPS система за проследяване и предотвратяване на кражби;
♦ създадени 3 велоинфопункта, където ще се разпространява информация за подходящи веломаршрути и местоположението на пунктовете за отдаване на велосипеди под наем;
♦ за управлението на системата са закупени 16 PDA устройства и специализиран софтуер, които позволява улеснено разплащане.

Статус: Приключил

Резултати:
√ Ползите от реализацията на проектното предложени са за всички граждани на града, в резултат на проекта ще се намали трафика в града, което ще доведе до намалено време за пътуване в града, ще се разрешат част от проблемите с паркирането и ще бъдат редуцирани емисиите на въглероден двуокис, в резултат на използването на алтернативен транспорт.
√ Освен физическото изграждане на системата, проектът предвижда и кампания за популяризиране на ползите и предимствата от използването на велосипеда с продължителност от 5 месеца, която има за цел да повиши обществения интерес към този тип транспорт и така допълнително да увеличи ефективността на проекта.

Бюджет на проекта: 262 290 лева

Финансиране: Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд