ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции, чрез изграждане на Експозиционен център "Флора" в морската градина на гр. Бургас - най-посещаваното място през летния сезон.

Статус: Приключил

Постигнат резултат:
√ Изградена нова, функционална сграда- атрактивен и експо център и закупено на съпътстващо оборудване.

Бюджет на проекта: 3 473 000 лв.

Договор за кредит №26-00-597/25.11.2013г.

Финансиране: Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)