ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 11.03.2017 г. до 18:00 часа /.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 12-НС/.
Заявлението можете да свалите от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и:


• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:


- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
- на 11.03.2017 г.: от 09.00 до 18.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 11.03.2017 г. : от 09.00 до 17.00 часа.