ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:  /Приложение № 9-ЕП/.

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 24.05.2019 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от  Република България, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК по образец /Приложение №12-ЕП/.

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • всички почивни и празнични дни до 24.05.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 17.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: 
всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на 18.05.2019 г.: от 09.00 до 17.00 часа.