ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г. до 17:00 часа/.  

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 14-ЕП/.

Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и електронно: 

  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
  • през интернет страницата на 0бщината: https://burgas.auslugi.com/ 


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • всички почивни и празнични дни до 11.05.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 17.00 часа.   

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на   11.05.2019 г.:  от 09.00 до 17.00 часа.