ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

С решение на РИК - Бургас № 76-ЕП/14.05.2019 г. е назначена подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в община Бургас за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си, за да упражнят правото си на глас в изборно помещение и желаят да гласуват, но не са подали заявление до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 20.05.2019 г. включително в писмена форма чрез:

  • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • факс - 056 840201;

• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

 

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 16-ЕП. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Центърът за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението" ще работят:

§   всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

§   на 18.05. и 19.05.2019 г. -  от 09.00 до 17.00 часа.

 

Кметствата и кметските наместничества ще приемат заявления всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.