СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

До 16.09.2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избиратебния списък /Приложение № 8-МИ/

Заявленията се подават:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи на 14 и 15 септември 2019 г.  /събота и неделя/ от 09:00 до 16:00 часа.

 

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за общински съветници и кметове и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за общински съветници и кметове. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.